Lời Khuyên Dạy Từ Trái Tim

19/10/201012:00 SA(Xem: 35242)
Lời Khuyên Dạy Từ Trái Tim

LỜI KHUYÊN DẠY TỪ TRÁI TIM
 Kyabjé Khenchen Jigmé Phuntsok
Nguyên tác: “Drops of Advice from My Heart” by Kyabjé Khenchen Jigmé Phuntsok


Bản dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ của Adam - Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

Tạo bài viết
26/08/2010(Xem: 61624)
13/03/2013(Xem: 9219)
11/09/2012(Xem: 57873)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.