Thông Điệp Gửi Tăng Ni Phật Tử Hải Ngọai

23/12/201012:00 SA(Xem: 8206)
Thông Điệp Gửi Tăng Ni Phật Tử Hải Ngọai

thichdonhau-016thichdonhau-017thichdonhau-018

Bản sao từ Tạp chí Chân Nguyên số 15&16 1992 (trang 47, 48, 49)
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
23/12/2010(Xem: 12281)
23/12/2010(Xem: 18284)
23/12/2010(Xem: 11670)
23/12/2010(Xem: 10455)
23/12/2010(Xem: 9699)
23/12/2010(Xem: 9190)
21/04/2012(Xem: 25491)
23/12/2010(Xem: 10339)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana