Đại Lễ Dâng Y KATHINA tại chùa Huyền Không Sơn Thượng Pl 2560

23/10/20163:57 SA(Xem: 5885)
Đại Lễ Dâng Y KATHINA tại chùa Huyền Không Sơn Thượng Pl 2560

Published on Oct 23, 2016
Thước phim Đại Lễ Dâng Y Kathina và Đặt Đá Xây Dựng Bảo Tháp Sakya 

tại chùa Huyền Không Sơn Thượng, ngày 19/10/2016 (19/09/Bính Thân). Tp Huế.
Tạo bài viết
04/02/2020(Xem: 11521)

Vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời đã có cuộc họp đầu tiên dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời và được điều hợp bởi Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐPDLT, cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Cư sĩ trong Hội Đồng. Cuộc họp đã thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân công tiếp tục phiên dịch Tam Tạng và việc ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam.
Của Hội Đồng Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Việt Mỹ Dọc Tại Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới Tại Thiền Viện Thích Thiên An, Atlanta