Căn Bản Trung Quán Luận - Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng

07/11/20164:44 CH(Xem: 12642)
Căn Bản Trung Quán Luận - Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng

Bài đọc thêm:
Khảo sát Căn bản Trung quán luận tụng (Thích Nhuận Châu dịch)
Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào (Thích Nhất Hạnh giảng về Trung Quán Luận)

Bài học tóm tắt trung quán luận (BBT)
Thánh Bồ Tát Long Thọ (Nhật Hạnh dịch)


Tạo bài viết
28/10/2016(Xem: 6967)
15/09/2016(Xem: 5462)
Thật sự ai có chút từ tâm hẳn cũng phải nghẹn thở khi nhìn hình ảnh người cảnh sát da trắng đè gối lên cổ người da đen cho đến chết, mặc lời van xin thảm thiết.
Nguồn gốc của Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo bắt nguồn từ quá khứ, Myanmar đã trở thành thuộc địa nằm dưới sự kiểm soát, cai trị của thực dân đế quốc Anh vào năm 1824. Chính quyền thuộc địa đã rút lại sự hỗ trợ truyền thống của nhà nước đối với các cơ sở tự viện tôn giáo, thúc đẩy giáo dục thế tục, đàn áp các truyền thống Phật giáo và khuyến khích hoạt động truyền giáo của đạo Cơ Đốc.
Chuyện dài tranh chấp sở hữu chùa Bảo Quang, Santa Ana, kể từ sau khi hòa thượng viện chủ viên tịch, vừa được Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County ra phán quyết kết thúc hôm Thứ Hai, 22 Tháng Ba.