Căn Bản Trung Quán Luận - Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng

07/11/20164:44 CH(Xem: 17026)
Căn Bản Trung Quán Luận - Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng

Bài đọc thêm:
Khảo sát Căn bản Trung quán luận tụng (Thích Nhuận Châu dịch)
Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào (Thích Nhất Hạnh giảng về Trung Quán Luận)

Bài học tóm tắt trung quán luận (BBT)
Thánh Bồ Tát Long Thọ (Nhật Hạnh dịch)


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
02/01/2015(Xem: 22360)
06/12/2022(Xem: 2692)
30/10/2010(Xem: 50171)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana