Căn Bản Trung Quán Luận - Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng

07/11/20164:44 CH(Xem: 6912)
Căn Bản Trung Quán Luận - Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng

Bài đọc thêm:
Khảo sát Căn bản Trung quán luận tụng (Thích Nhuận Châu dịch)
Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào (Thích Nhất Hạnh giảng về Trung Quán Luận)

Bài học tóm tắt trung quán luận (BBT)
Thánh Bồ Tát Long Thọ (Nhật Hạnh dịch)


Tạo bài viết
02/01/2015(Xem: 9671)
30/10/2010(Xem: 42083)
Trong một cuộc gặp với các du khách quốc tế hôm thứ Hai vừa qua, 16-4, Đức Dalai Lama đã nhắc đến hệ thống giai cấp của Ấn Độ đã tạo ra sự chia rẽ và nhấn mạnh đến sự bất bình đẳng. Ngài đã nói rằng "đã đến lúc phải từ bỏ quan niệm cũ" và thêm rằng: "Đã đến lúc phải thừa nhận rằng hiến pháp Ấn Độ cho phép mọi công dân có quyền bình đẳng, do đó không có chỗ cho sự phân biệt đối xử trên cơ sở đẳng cấp - tất cả chúng ta đều là anh chị em".
Hội thảo do khoa Phật học phối hợp với Viện lịch sử Phật giáo Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Dongguk (Đông Quốc, Hàn Quốc) đồng tổ chức vào chiều ngày 5-4.