Body And Mind - Sự Tương Tác Giữa Thân và Tâm (song ngữ Việt-Anh)

05/04/20205:30 SA(Xem: 4065)
Body And Mind - Sự Tương Tác Giữa Thân và Tâm (song ngữ Việt-Anh)
BODY AND MIND
SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA THÂN VÀ TÂM

by Wisdom Today

Bài đọc thêm:
Nhận thức sai lầm (HT. Thích Thắng Hoan)


Tạo bài viết
10/11/2020(Xem: 3232)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.