Body And Mind - Sự Tương Tác Giữa Thân và Tâm (song ngữ Việt-Anh)

05/04/20205:30 SA(Xem: 2801)
Body And Mind - Sự Tương Tác Giữa Thân và Tâm (song ngữ Việt-Anh)
BODY AND MIND
SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA THÂN VÀ TÂM

by Wisdom Today

Bài đọc thêm:
Nhận thức sai lầm (HT. Thích Thắng Hoan)


Tạo bài viết
04/02/2020(Xem: 8594)
Xin tất cả mọi người nhớ cho, thế giới này không phải chỉ dành cho người Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo… mà nó là một cộng đồng chúng sinh, nếu muốn tồn tại chúng ta phải dung hòa với nhau, nhường nhịn và chịu đựng nhau…để cùng tiến lên. Và cũng xin nhớ cho chân lý của mình chưa hẳn là chân lý của người - mà chúng ta cần phải chia xẻ giá trị của chân lý. Đây là nhiệm vụ cao quý của các nhà lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo chính quyền, các triết gia, các nhà tư tưởng, các nhà bảo vệ nhân quyền và của tất cả mọi người nếu chúng ta muốn sống trong một thế giới yên bình.