Phật Giáo Hướng Đến Mục Đích Giác Ngộ, Giải Thoát - Bình Đẳng; Chứ Không Phải Chân Thiện Mỹ - Ht. Thích Đức Nghiệp

06/01/201212:00 SA(Xem: 33149)
Phật Giáo Hướng Đến Mục Đích Giác Ngộ, Giải Thoát - Bình Đẳng; Chứ Không Phải Chân Thiện Mỹ - Ht. Thích Đức Nghiệp

Phật giáo hướng đến mục đích giác ngộ, giải thoát - bình đẳng;
chứ không phải chân thiện mỹ -
HT. Thích Đức Nghiệp

Mới đây tôi có đọc Đạo Phật Ngày Nay tập 10, tháng 10-2011 trong đó có bài của ĐĐ. Thích Thông Đạo với chủ đề Tín Tâm Kiên Định, nằm ở đầu cột hai, trang 43, có đoạn “… để soi sáng cho chúng sinh trên bước đường hướng đến Chân – Thiện – Mỹ,...” Tôi nhận thấy không đúng với giáo lý của đức Phật. Do vậy, tôi viết bài này để góp ý bổ sung và truyền bá chánh pháp ở trong và ngoài nước, mong rằng các hàng Phật tử nên hiểu chính xác và vận dụng hài hòa những lời Phật dạy vào nếp sống đương đại của chúng ta. Bài góp ý của tôi được chia thành hai phần chính:

I.Mục đích của Phật giáo;

II. Chân Thiện Mỹ là ba ý niệm chủ yếu của triết học Platon.

1. Mục đích của Phật giáo là nhằm hướng dẫn mọi người đạt tới đỉnh cao giác ngộ, giải thoát, bình đẳng. Nghĩa là, thực hiện một nhân sinh quan có đủ ba mặt: Hạnh phúc, tự do, đại đồng.

Về mặt Giác ngộ (Bodhi) thì có nghĩa là hành giả hiểu rõngộ đạt ba minh, ba pháp ấndiệt trừ được ba mê hoặc. Nói rộng thì hành giả đã biết rõ: Thứ nhất, thấy rõ được đời của mình và của người khác trong tương lai. Thứ hai, thấy rõ được kiếp trước của mình và của người khác trong quá khứ. Thứ ba, không còn phiền não và khổ đau của mình trong hiện tại. Thứ tư, hiểu rõ thời gianvô thường, luôn chuyển động, không có vĩnh hằng và đoạn diệt. Thứ năm, hiểu rõ con người và sự vật trong không gianvô ngã, không có thực thể của tự ngã, của người và vật, mà là tương quan duyên sinh. Thứ sáu, hiểu rõ nhân sinh là bất toàn và khổ đau. Thứ bảy, vượt thoát vô minh hoặc, không còn bản năng tham dục mù quáng. Thứ tám, chuyển hóa kiến tư hoặc, không còn thấy biết và tư tưởng sai lầm. Thứ chín, thắng vượt trần sa hoặc, không còn trở ngại vì những pháp môn nhằm hóa giải phiền não và mê lầm của chúng sinh nhiều như cát bụi.

Về mặt giải thoát (Nirvana) thì có nghĩa là không còn tham dụcphiền não như rừng rậm. Biết rằng giải thoát hay Niết bàn có thể thực hiện được ngay trong đời sống hiện tại và sau khi người ta đã chết. Hơn nữa, trong giải thoát hay Niết bàn lại có bốn đặc tính (Niết Bàn tứ đức). Đó là, hòa bình thực sự, hạnh phúc thực sự, con người chân chính, môi sinh trong sạch. Nói theo thuật ngữ Phật giáo, đó là chân thường, chân lạc, chân ngãchân tịnh.

Về mặt bình đẳng (Samata) thì có nghĩa là không còn phân biệt giai cấp trong một nếp sống chung vui, hòa hợp. Bởi lẽ theo lời Phật dạy thì tất cả chúng sinh đều có tiềm năng thành Phật như nhau, miễn là người ta biết thực hành thân tâm đúng như chánh pháp.

Vậy muốn đạt được mục đích của Phật giáo nói trên, Phật tử chúng ta cần phải lựa chọnthực hành pháp môn nào thích hợp nhất với căn cơtrình độ của chúng ta, mặc dù Việt Nam có nhiều pháp môn tu tập khác nhau về Thiền tông, Tịnh độ tôngMật tông. Song pháp môn sau đây có thể áp dụng chung cho tất cả chúng ta, không chỉ riêng tại Việt Nam mà còn trên khắp thế giới. Đó là Tam vô lậu họctừ bi cứu khổ.

- Tam vô lậu họcpháp môn tu học không còn mê muội khổ đau, không còn mê tín dị đoan, tập trung trên ba môn chính. Đó là, giới học, định họctuệ học. Nghĩa là, đức dục, tâm thể dụctrí dục, nhằm hóa giải tham dục, sân hậnsi mê về mặt tinh thần.

- Từ bi cứu khổ nhằm thực hiện tài thí, vô úy thípháp thí. Nghĩa là thực hành cụ thể việc làm từ thiện xã hội, y tế và giáo dục về mặt vật chất, nhằm cải thiện nghèo đói, bệnh tật và thất học cho những người nghèo khổ.

2. Vấn đề “chân, thiện, mỹ” là ba ý niệm chủ yếu của triết học Platon chứ không phải mục đích hướng đến của Phật giáo.

Theo tư liệu của viện bảo tàng Luovre tại Paris Pháp, Platon sinh trưởng tại Athènes (427-347) thủ đô Hy Lạp, Âu Châu trước Thiên Chúa gần 400 năm.

Là nhà triết học nổi tiếng xưa và nay, Platon là học trò của Socrate và thầy dạy Aristote. Ông có công viết một tác phẩm triết học lớn gồm ba mươi tập đối thoại (Une tretaine de dialogues) mà có ba ý niệm chủ yếu là chân, thiện, mỹ (Le Vrai, Le Bien, Le Beau). Cụ thể mà nói, tư tưởng triết học của Platon không chỉ ảnh hưởng khắp phương Tây, mà còn cả đến Thiên Chúa giáoHồi giáo.

Nếu so sánh, chúng tôi có thể nói: Quan điểm Chân, Thiện, Mỹ của Platon chỉ có thể tiếp cận với Bi, Trí, Dũng của Phật giáo mà thôi. Tuy nhiên, về mặt thời gian và tiếp biến văn hóa thì Phật giáo đã đi trướcảnh hưởng sâu đậm trên thế giới nhiều hơn so với Socrate, Platon và Aristote. Thực ra, ý niệm Chân, Thiện, Mỹ của Platon hiện nay đã trở thành kinh viện triết học nằm trong các thư viện và bảo tàng của các nước trên thế giới. Nói cách khác, đương đại và mai sau, Phật giáo đã, đương và sẽ là con đường sống, tu dưỡng thân tâmcải thiện nhân sinh, thế giới.

Tổ đình Vĩnh Nghiêm, TP.HCM 2011

Tỳ khưu Bồ tát giới Thích Đức Nghiệp

Kính bút.

(Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay số 12)

Tạo bài viết
27/08/2015(Xem: 3627)
04/02/2012(Xem: 56831)
29/05/2019(Xem: 1660)
09/04/2013(Xem: 27660)
Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để chia sẻ, truyền lửa cho nhau, và thảo luận một số đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, Giáo dục, Văn học Nghệ thuật, Phật Giáo, và Ra Mắt Sách chung, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 2 sẽ được tổ chức tại Tully Community Branch Library, 880 Tully Rd. San Jose, CA 95111, vào lúc 2:30--5:45 chiều, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10, 2019.
Theo ước tính của Trung tâm nghiên cứu Pew, Phật tử chiếm khoảng 1% dân số trưởng thành ở Hoa Kỳ và khoảng hai phần ba Phật tử Hoa Kỳ là người Mỹ gốc Á. Trong số những người Mỹ gốc Á, 43% là người Mỹ gốc Việt và một phần tư người Mỹ gốc Nhật xác định là Phật tử, phần còn lại là Kitô hữu hoặc không có tôn giáo nào.
Chủ nghĩa bá quyền Đại Hán với âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung quốc là chuyện từ nghìn năm và đang tiếp diễn đến ngày nay. Hiện tại chúng đã bao vây trọn vẹn biển Đông và biên giới phía Bắc đang chuẩn bị đưa binh lực tràn qua biên giới để tấn công Việt Nam một lần nữa. Đó là nhận định của nhà phân tích chiến lược David Archibald trong bài viết nhan đề “Advice for Our Vietnamese Friends on China” (Lời Khuyên Gửi Các Bạn Việt Nam Của Tôi về TQ) đăng trên tạp chí American Thinker ngày 27/9/2019. Thực sự Tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy, người Phật tử không được quyền rửng rưng, vô cảm, và thờ ơ. Ban biên tập Thư Viện Hoa Sen là những Phật tử đồng thời là con dân của nước Việt nên chúng tôi chưa biết làm gì hơn là truyền đạt thông tin này đến tất cả mọi người dân yêu nước.