Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

29/06/201112:00 SA(Xem: 58661)
Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN
Dịch giả: Thích Chính Tiến - Thích Quảng Độ
PL. 2506 - 1962

MỤC LỤC

Quyển Thứ Nhất
01. Phẩm Tựa Thứ Nhất
02. Phẩm Hiếu Dưỡng Thứ Hai
Quyển Thứ Hai
03. Phẩm Đối Trị Thứ Ba

04. Phẩm Phát Tâm Bồ Đề Thứ Tư
Quyển Thứ Ba
05. Phẩm Luận Nghĩa Thứ Năm
Quyển Thứ Tư
06. Phẩm Ác Hữu Thứ Sáu

Vi tính: Trần Quỳnh
(Theo bản in của Đạo Tràng Chùa Quang Minh-Chicago, USA)
Tạo bài viết
07/06/2010(Xem: 76022)
07/06/2010(Xem: 72630)
11/03/2017(Xem: 42258)
25/02/2015(Xem: 3971)
18/10/2010(Xem: 43099)
07/05/2018(Xem: 4662)
07/09/2011(Xem: 50804)
Hòa thượng Viên Minh sẽ thuyết pháp tại Chùa Pháp Vân, Vô Môn Thiền Tự và Thiền Đường Mây Từ và nhà đạo hữu Trần Minh Anh
Fountain Valley, Nam California (VB) – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 13 và 14 tháng 4 năm 2019 tại Công Viên Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, Nam California,
Chùa Hương Sen tổ chức 3 tours hành hương từ ngày 02/09/2019 đến ngày 07/10/2019