Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

29/06/201112:00 SA(Xem: 56844)
Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN
Dịch giả: Thích Chính Tiến - Thích Quảng Độ
PL. 2506 - 1962

MỤC LỤC

Quyển Thứ Nhất
01. Phẩm Tựa Thứ Nhất
02. Phẩm Hiếu Dưỡng Thứ Hai
Quyển Thứ Hai
03. Phẩm Đối Trị Thứ Ba

04. Phẩm Phát Tâm Bồ Đề Thứ Tư
Quyển Thứ Ba
05. Phẩm Luận Nghĩa Thứ Năm
Quyển Thứ Tư
06. Phẩm Ác Hữu Thứ Sáu

Vi tính: Trần Quỳnh
(Theo bản in của Đạo Tràng Chùa Quang Minh-Chicago, USA)
Tạo bài viết
25/04/2010(Xem: 113910)
Có một câu chuyện thú vị rằng năm 1994, thiền sư Phật Giáo người Hàn Quốc, tiến sỹ Seo Kyung-Bo đã có chuyến viếng thăm đặc biệt Đức Cha John Bogomil và đã tặng Đức Cha vương miện của Bồ tát Quan Thế Âm bằng ngọc. Lúc đó Đức Cha John Bogomil có hỏi thiền sư Seo Kyung-Bo về sự liên kết giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo và câu trả lời rằng đó là 2 cánh của 1 con chim.
Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn. Nên dù đến vào giờ chỉ tịnh chốn thiền môn của một buổi trưa nắng nóng Quảng Trị, Anderson vẫn phải làm phiền nhà chùa để được vào trả lại bức tượng. Người bạn quá cố Muller và cả ông nữa, đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi!