Kinh Dược Sư

25/02/20154:21 CH(Xem: 12930)
Kinh Dược Sư
KINH DƯỢC  SƯ
Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang phụng chiếu phiên
Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
Tạo bài viết
30/06/2017(Xem: 12123)
07/06/2010(Xem: 82739)
07/06/2010(Xem: 74868)
11/03/2017(Xem: 45452)
25/02/2015(Xem: 6673)
18/10/2010(Xem: 46451)