Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

11/05/201012:00 SA(Xem: 108507)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập


Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Tạo bài viết
30/06/2017(Xem: 12123)
07/06/2010(Xem: 82739)
07/06/2010(Xem: 74868)
11/03/2017(Xem: 45455)
25/02/2015(Xem: 6674)
25/02/2015(Xem: 12931)
18/10/2010(Xem: 46451)