Phần I NHỮNG BƯỚC HƯỚNG DẪN DỰ BỊ

05/05/20153:41 SA(Xem: 2131)
Phần I NHỮNG BƯỚC HƯỚNG DẪN DỰ BỊ

DAKPO TASHI NAMGYAL

ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG dịch

SÁNG TỎ TÂM BÌNH THƯỜNG

(CẨM NANG TU TẬP ĐẠI THỦ ẤN)

Nguyên tác Tạng ngữ - Tác giả:  Dakpo Tashi Namgyal

Anh dịch:  Erik Pema Kunsang - Việt dịch:  Đỗ Đình Đồng

Nhà xuất bản Tôn Giáo 2015

Phần I NHỮNG BƯỚC HƯỚNG DẪN DỰ BỊ


NHỮNG BƯỚC ĐỂ HƯỚNG DẪN TRONG ĐẠI THỦ ẤN CÓ NGHĨA QUYẾT ĐỊNH CÓ NHAN ĐỀ SÁNG TỎ CẢNH GIỚI TỰ NHIÊN

 

Kính lễ Đức Kim Cương Trì vinh quang.

Từ bản tánh không tạo tác, tánh không của pháp giới,       

Xuất hiện những cảnh huyền diệu của các thế giớichúng sinh, thâm sâu và sáng láng.

Với tính đồng nhất không thể phân chia của cực lạc rỗng lặng, tự động hiện diện ngay từ đầu, 

Trước bản tâm thấm nhập tất cả, con cúi đầu kính lễ.

Chân giác ngộ của tâm, tính đồng nhất thấm nhập tất cả của bí mật nhất định,

Khó giác ngộ qua những con đường lâu dài khác;            
Song, ngài khải thị không chút gắng sức, giống như chỉ   ngón tay – 

Với đức Gampopa tôn kính và chư sư Dòng Tu Tập, con cúi đầu đảnh lễ

Truyền thống tu tập của ngài được biết như là Đại Thủ Ấn,

Được xưng tụng là giống như nhật nguyệt, soi sáng Xứ Tuyết này. 

Dù vậy, ở đây con sẽ để sang một bên những tranh biện trí thức và làm sáng tỏ nó thêm một lần,

Trang nghiêm bằng những chỉ dạy cốt yếu theo kinh nghiệm cá nhân.

 

     Cẩm nang hướng dẫn Đại Thủ Ấn này có nghĩa quyết định dành cho những người xứng đáng, hoàn toàn chán ngấy tất cả những khốn khổ của sinh tử luân hồi, có lòng khước từ mãnh liệt, ước mong chóng đạt giác ngộ, có niềm tintin tưởng nơi các bậc thầy đã giác ngộcon đường gia hạnh. Để xác lập những điều ấy một cách đơn giản theo nghĩa quyết định của trạng thái tự nhiên, có bốn phần:

     Những bước hướng dẫn dự bị

     Phần chính của các giai đoạn thiền định

     Những cách tiếp tục tu luyện sau đó

     Cách đi qua các con đường và các địa (bhumis) bằng tu luyện thiền định.

 

Phần I

NHỮNG BƯỚC HƯỚNG DẪN DỰ BỊ

     Đây có hai bước:

     Dự bị chung

     Dự bị đặc biệt

DỰ BỊ CHUNG

     Như đã giải thích ở chỗ khác, hành giả nên tu luyện triệt để theo các giai đoạn của con đường tiến dần cho ba mẫu loại cá nhân.[1] Giai đoạn này gồm những tư duy về tự dogiàu sang, vô thường và v.v…. khó đạt. Theo cách này, chủ yếu là phát triển thái độ kiên định khước từ.

     Nếu người học không nhiệt tâm làm như thế, mà thay vì xem những đề mục mày là tầm phào, thì sau khi nghe nói về bốn sự thay đổi của tâm một vài lần, họ sẽ bỏ chúng lại phía sau và chỉ coi đó như là một tin tức. Khi đã như thế, họ sẽ không tự mình tận lực tu tậptrở thành bị vướng kẹt trong tám mối quan tâm thế gian.

DỰ BỊ ĐẶC BIỆT

     Thứ nhì, nên làm cho hành giả trưởng thành bằng cách hoặc thọ nhận sự ban cho năng lực chín muồi bên trong các Man-đa-la Vô thượng (Anuttara Mandalas) của Mật Chú hoặc qua sự ban cho năng lực gia trì của thủ ấn

~~~~

     Tiếp theo đó, như được giải thích ở chỗ khác, để ngăn ngừa sự lười biếng, hãy tư duy về vô thường; để phá tan chướng ngại, hãy qui y và lập quyết tâm bồ-tát; để thu tập tích lũy, hãy cúng dường man-đa-la; để thanh tịnh những mê mờ, hãy thiền định và niệm Vajrasattva (Kim cương Tát-đỏa); và để thọ nhận sự gia trì, hãy luyện tập yoga đạo sư. Hãy thọ nhận sự hướng dẫn từng điểm một trong tất cả những điểm trọng yếu này và tận lực trong mỗi điểm trong một số ngày thích hợp, như năm hay bảy ngày. Lúc chấm dứt mỗi pháp tu tập này, phải đạt một kinh nghiệm nào đó bằng cách thư giãn tâm mình, và giữ tự dothư thái bao lâu tùy khả năng mình.


[1] Các giai đoạn tiến dần của đường đạo cho ba mẫu loại cá nhân được áp dụng trong Trang Nghiêm Ngọc Giải Thoát (the Jewel Ornament of Liberation). Do đó, có thể khuyên người học những giáo lý đó trước khi học sách này. [“Trang Nghiêm Ngọc Giải Thoát” là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của đức Gampopa, hướng dẫn người học tu tập toàn diện. – ND].

 

Tạo bài viết
01/01/2016(Xem: 4951)
27/08/2015(Xem: 3623)
30/07/2015(Xem: 6817)
Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để chia sẻ, truyền lửa cho nhau, và thảo luận một số đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, Giáo dục, Văn học Nghệ thuật, Phật Giáo, và Ra Mắt Sách chung, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 2 sẽ được tổ chức tại Tully Community Branch Library, 880 Tully Rd. San Jose, CA 95111, vào lúc 2:30--5:45 chiều, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10, 2019.
Theo ước tính của Trung tâm nghiên cứu Pew, Phật tử chiếm khoảng 1% dân số trưởng thành ở Hoa Kỳ và khoảng hai phần ba Phật tử Hoa Kỳ là người Mỹ gốc Á. Trong số những người Mỹ gốc Á, 43% là người Mỹ gốc Việt và một phần tư người Mỹ gốc Nhật xác định là Phật tử, phần còn lại là Kitô hữu hoặc không có tôn giáo nào.
Chủ nghĩa bá quyền Đại Hán với âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung quốc là chuyện từ nghìn năm và đang tiếp diễn đến ngày nay. Hiện tại chúng đã bao vây trọn vẹn biển Đông và biên giới phía Bắc đang chuẩn bị đưa binh lực tràn qua biên giới để tấn công Việt Nam một lần nữa. Đó là nhận định của nhà phân tích chiến lược David Archibald trong bài viết nhan đề “Advice for Our Vietnamese Friends on China” (Lời Khuyên Gửi Các Bạn Việt Nam Của Tôi về TQ) đăng trên tạp chí American Thinker ngày 27/9/2019. Thực sự Tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy, người Phật tử không được quyền rửng rưng, vô cảm, và thờ ơ. Ban biên tập Thư Viện Hoa Sen là những Phật tử đồng thời là con dân của nước Việt nên chúng tôi chưa biết làm gì hơn là truyền đạt thông tin này đến tất cả mọi người dân yêu nước.