Phần I NHỮNG BƯỚC HƯỚNG DẪN DỰ BỊ

05/05/20153:41 SA(Xem: 1737)
Phần I NHỮNG BƯỚC HƯỚNG DẪN DỰ BỊ

DAKPO TASHI NAMGYAL

ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG dịch

SÁNG TỎ TÂM BÌNH THƯỜNG

(CẨM NANG TU TẬP ĐẠI THỦ ẤN)

Nguyên tác Tạng ngữ - Tác giả:  Dakpo Tashi Namgyal

Anh dịch:  Erik Pema Kunsang - Việt dịch:  Đỗ Đình Đồng

Nhà xuất bản Tôn Giáo 2015

Phần I NHỮNG BƯỚC HƯỚNG DẪN DỰ BỊ


NHỮNG BƯỚC ĐỂ HƯỚNG DẪN TRONG ĐẠI THỦ ẤN CÓ NGHĨA QUYẾT ĐỊNH CÓ NHAN ĐỀ SÁNG TỎ CẢNH GIỚI TỰ NHIÊN

 

Kính lễ Đức Kim Cương Trì vinh quang.

Từ bản tánh không tạo tác, tánh không của pháp giới,       

Xuất hiện những cảnh huyền diệu của các thế giớichúng sinh, thâm sâu và sáng láng.

Với tính đồng nhất không thể phân chia của cực lạc rỗng lặng, tự động hiện diện ngay từ đầu, 

Trước bản tâm thấm nhập tất cả, con cúi đầu kính lễ.

Chân giác ngộ của tâm, tính đồng nhất thấm nhập tất cả của bí mật nhất định,

Khó giác ngộ qua những con đường lâu dài khác;            
Song, ngài khải thị không chút gắng sức, giống như chỉ   ngón tay – 

Với đức Gampopa tôn kính và chư sư Dòng Tu Tập, con cúi đầu đảnh lễ

Truyền thống tu tập của ngài được biết như là Đại Thủ Ấn,

Được xưng tụng là giống như nhật nguyệt, soi sáng Xứ Tuyết này. 

Dù vậy, ở đây con sẽ để sang một bên những tranh biện trí thức và làm sáng tỏ nó thêm một lần,

Trang nghiêm bằng những chỉ dạy cốt yếu theo kinh nghiệm cá nhân.

 

     Cẩm nang hướng dẫn Đại Thủ Ấn này có nghĩa quyết định dành cho những người xứng đáng, hoàn toàn chán ngấy tất cả những khốn khổ của sinh tử luân hồi, có lòng khước từ mãnh liệt, ước mong chóng đạt giác ngộ, có niềm tintin tưởng nơi các bậc thầy đã giác ngộcon đường gia hạnh. Để xác lập những điều ấy một cách đơn giản theo nghĩa quyết định của trạng thái tự nhiên, có bốn phần:

     Những bước hướng dẫn dự bị

     Phần chính của các giai đoạn thiền định

     Những cách tiếp tục tu luyện sau đó

     Cách đi qua các con đường và các địa (bhumis) bằng tu luyện thiền định.

 

Phần I

NHỮNG BƯỚC HƯỚNG DẪN DỰ BỊ

     Đây có hai bước:

     Dự bị chung

     Dự bị đặc biệt

DỰ BỊ CHUNG

     Như đã giải thích ở chỗ khác, hành giả nên tu luyện triệt để theo các giai đoạn của con đường tiến dần cho ba mẫu loại cá nhân.[1] Giai đoạn này gồm những tư duy về tự dogiàu sang, vô thường và v.v…. khó đạt. Theo cách này, chủ yếu là phát triển thái độ kiên định khước từ.

     Nếu người học không nhiệt tâm làm như thế, mà thay vì xem những đề mục mày là tầm phào, thì sau khi nghe nói về bốn sự thay đổi của tâm một vài lần, họ sẽ bỏ chúng lại phía sau và chỉ coi đó như là một tin tức. Khi đã như thế, họ sẽ không tự mình tận lực tu tậptrở thành bị vướng kẹt trong tám mối quan tâm thế gian.

DỰ BỊ ĐẶC BIỆT

     Thứ nhì, nên làm cho hành giả trưởng thành bằng cách hoặc thọ nhận sự ban cho năng lực chín muồi bên trong các Man-đa-la Vô thượng (Anuttara Mandalas) của Mật Chú hoặc qua sự ban cho năng lực gia trì của thủ ấn

~~~~

     Tiếp theo đó, như được giải thích ở chỗ khác, để ngăn ngừa sự lười biếng, hãy tư duy về vô thường; để phá tan chướng ngại, hãy qui y và lập quyết tâm bồ-tát; để thu tập tích lũy, hãy cúng dường man-đa-la; để thanh tịnh những mê mờ, hãy thiền định và niệm Vajrasattva (Kim cương Tát-đỏa); và để thọ nhận sự gia trì, hãy luyện tập yoga đạo sư. Hãy thọ nhận sự hướng dẫn từng điểm một trong tất cả những điểm trọng yếu này và tận lực trong mỗi điểm trong một số ngày thích hợp, như năm hay bảy ngày. Lúc chấm dứt mỗi pháp tu tập này, phải đạt một kinh nghiệm nào đó bằng cách thư giãn tâm mình, và giữ tự dothư thái bao lâu tùy khả năng mình.


[1] Các giai đoạn tiến dần của đường đạo cho ba mẫu loại cá nhân được áp dụng trong Trang Nghiêm Ngọc Giải Thoát (the Jewel Ornament of Liberation). Do đó, có thể khuyên người học những giáo lý đó trước khi học sách này. [“Trang Nghiêm Ngọc Giải Thoát” là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của đức Gampopa, hướng dẫn người học tu tập toàn diện. – ND].

 

Tạo bài viết
Sáng ngày 7/10/2018, Thượng toạ Thích Chân Tính trụ trì Chùa Hoằng Pháp - Việt Nam cùng chư Tôn đức Tăng – Ni tại Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức Lễ Đặt đá Xây dựng Chùa Hoằng Pháp tại Tp. Sacramento, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Đến chứng minh và tham dự có đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Thắng Hoan, Trưởng lão HT. Thích Tuệ Minh, HT. Thích Thông Hải, HT. Thích Đồng Trí, cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử tại Hoa Kỳ và Việt Nam.
Cuối tuần qua, đông đảo Phật tử đến từ hơn 50 trung tâm tu học, cơ sở tự viện khác nhau đã thực hiện cuộc tuần hành tại San Francisco cùng với hàng ngàn người khác kêu gọi quan tâm đến hiện tượng biến đổi khí hậu.
Trong bảng mới update 2018 của tổ chức A View on Buddhism có bổ túc thêm hai vị thầy lớn, nổi tiếng trong cộng đồng Phật Giáo toàn cầu, có vấn đề lớn cần quan tâm: