Diệu Lý Đông Phương

11/08/20153:02 CH(Xem: 14383)
Diệu Lý Đông Phương

DIỆU LÝ ĐÔNG PHƯƠNG 
TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC THỰC HÀNH THÁNH THIỆN 
Hòa Thượng THÍCH GIÁC NHIÊN
Nhà xuất bản Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh 2007

 

LỜI NÓI ĐẦU
(Nhân dịp xuất bản lần đầu tại Việt Nam)

 

dieu-ly-dong-phuong bìaĐại lão Hòa thượng Pháp sư GIÁC NHIÊN hiện là pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, trú xứ hành đạo tại Tổ đình MINH ĐĂNG QUANG, Santa Ana-Cali, Hoa kỳ. Từ những thập niên 50 , 60 … ngài đã là vị pháp sư nổi tiếng của Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam. Những năm cuối thập niên 70 , ngài đi chu du hành đạo tại một số nước trên thế giới như – Hoa Kỳ , Canada , Pháp , Úc v.v..

Khi còn ở Việt nam, Ngài đã có những tập thơ và những quyển sách đi vào lòng người như: Ánh Nhiên Đăng, Tứ Kệ Tĩnh Tâm, Thương Nhớ Mẹ Hiền…và đặc biệt nhất là tập sách hướng dẫn tu tập thiền định “Pháp Môn Tọa Thiền”. Ngài cũng là người đứng ra chủ trương in và tái bản nhiều lần bộ CHƠN LÝ của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trong gần 30 năm (1978- 2007) du hành hóa đạo tại nhiều nơi trên thế giới. Đại Lão Hòa Thượng đã thuyết  giảng, biên soạn , sáng tác … thêm rất nhiều tác phẩm mới, ghi lại những ý tưởng cao đẹp được đúc kết từ cuộc sống như – Minh Đăng Diệu Lý, Pháp Đăng Diệu Lý, Toàn Chân Diệu Lý, Diệu ý Đông Phương (tập 1, 2, 3, 4 ..) v.v..

Trung tuân tháng ba năm nay (2007), đáp lời thỉnh cầu của chư vị Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ, thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt NamĐại Lão Hòa thượng Pháp Sư hướng dẫn phái đoàn hơn 50 vị tăng, ni, nam nữ từ Tổ đình Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ và các nước Canada, Pháp, Úc …về thăm quê hương. Trước để dự lễ tưởng niệm 53 năm Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG vắng bóng , chứng minh lễ Khánh thành Tịnh Xá Ngọc Cẩm ( Thị xã Hội An ); Tịnh xá Ngọc Phước ( Thị xã Bà Rịa ); và Tịnh xá Ngọc Phú ( Q. Tân Bình , TP. HCM). Sau đó , Ngài cũng đã đi thăm, tặng quà một số cơ sở Từ thiện tại TP. HCM, đồng bào nghèo tại các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 9 tàn phá, làng mù Vĩnh Châu ( Sóc Trăng ) là nơi quê hương sinh thành – Quận Ô Môn , Thành phố Cần Thơ.

Nhân dịp này, chúng tôi xin phép Đại Lão Hòa thượng in lại tập – Diệu Lý Đông Phương I , ( tức Trăm bài Diệu dược ) để làm quà tặng. Tập sách nhỏ này ghi chép lại những ý tưởng tinh hoa trên bước đường hành đạo của Đại Lão Hòa thượng mà Ngài rất tâm đắc và đã sắp xếp nó như 100 bài thuốc hay; mỗi bài Ngài đặt cho một danh tựa như một phẩm kinh, tuần tự đúng 100 phẩm. Trong cuộc sống này ít ai không bịnh, hoặc bịnh này, hoặc bịnh kia; bịnh nhiều ít , nặng nhẹ ..tùy nghiệp duyên của mỗi người. Như ở trong thế gian người đời có tám vạn bốn ngàn phiền não thì trong Phật pháp cũng có tám vạn bốn ngàn pháp môn để trị liệu. Chúng tôi tin và mong rằng - với những ý tưởng tinh hoa giáo lý Phật đà được Đại lão Hòa thượng thể hiện qua từng phẩm ngắn cô đọng ý pháp thực tiễn , gần gũi sẽ là những phương thuốc iệu dược góp phần xoa dịu , dứt sạch những khổ lụy tinh thầnthể chất nơi mỗi cuộc sống của chúng ta .

Trân trọng giới thiệu đến quý tôn đức Tăng ni, Phật tử , Thân hữu và bạn đọc gần xa .

Tp . HCM . PL. 2550 , Trọng Xuân Đinh Hợi – 2007

TM . Giáo phẩm Hệ Phái Khất Sĩ

Trụ trì Tịnh Xá trung Tâm

Sa môn GIÁC TOÀN

 

MỤC LỤC                                                                                    

LỜI NÓI ĐẦU                                                                     

CHÂN THÀNH GIỚI THIỆU                                           

LỜI GIỚI THIỆU                                                              

LỜI MỞ ĐẦU                             

VÌ SAO CÓ 100 BÀI LINH ĐƠN DIỆU DƯỢC ?            

1-  Phẩm Pháp môn phương tiện                                        

2-  Phẩm Giáo dục thiếu nhi                                               

3-  Phẩm Ăn năn tự hối                                                      

4-  Phầm Hạnh an lạc                                                         

5-  Phẩm Tìm đường giải thoát                                           

6-  Phẩm Cần thiểu dục                                                      

8-  Phẩm Sớm tỉnh ngộ                                                      

9-  Phẩm Mở lòng bác ái                                                    

10- Phẩm Thường quán chiếu                                            

11- Phẩm Lời nói chân ngôn                                              

12- Phẩm Niềm tin vững chắc                                            

13- Phẩm Con người lịch sự                                               

14- Phẩm Tiết hạnh                                                            

15- Phẩm Hoài bão                                                            

16- Phẩm Phải nên tự trọng                                                

17- Phẩm Đạo hạnh thanh cao                                           

18- Phẩm Phương cách giáo khuyên                                   

19- Phẩm Ngừa bệnh thân và tâm                                       

20- Phẩm Pháp diệt trừ bản ngã                                          

21- Phẩm Hạnh từ bi                                                          

22- Phẩm Công bằngBình đẳng                                    

23- Phẩm Đoạn ái                                                              

24- Phẩm Thông hiểu đạo lý                                              

25- Phẩm Giữ nhất tâm                                                      

26- Phẩm Nhất trí kiên trì                                                   

27- Phẩm Hạnh nguyện Bồ tát                                           

28- Phẩm Quán chiếu tư duy                                              

29- Phẩm An nhiên tịch tặc                                                

30- Phẩm Thiện bất hý ngôn                                              

31- Phẩm Pháp âm vi diệu                                                 

32- Phẩm Tự tánh bổn lai                                                   

33- Phẩm Thường hành hoan hỷ                                        

34- Phẩm Nhẫn nhục vô sanh                                            

35- Phẩm Bố thí Bà la mật                                                 

36- Phẩm Trì giới an lạc                                                     

37- Phẩm Tinh tấn dõng mãnh                                           

38- Phẩm Thiền định thanh tịnh                                         

39- Phẩm Trí tuệ viên minh                                               

40- Phẩm Phá nghi vô ngại                                                

41- Phẩm Giải thoát rốt ráo                                                

42- Phẩm Vô ngôn tịch mặc                                               

43- Phẩm Giảm muốn hiểu thông                                      

44- Phẩm Thành trí Viên thông                                          

45- Phẩm Liễu khai Phật hạnh                                           

46- Phẩm Vô ưu tự tại                                                        

47- Phẩm Chân như thực tướng                                          

48- Phẩm Nguồn suối mát                                                  

49- Phẩm Tim ngọn đèn tàn                                               

50- Phẩm Sen mọc giữa bùn                                              

51- Phẩm Đánh rơi của quý                                                

52- Phẩm Lưỡng hổ tương tranh                                         

53- Phẩm Biết dùng lọc nước                                             

54- Phẩm Cha có nhiều con                                               

55- Phẩm Tình thâm mẫu tử                                               

56- Phẩm Sư đệ ăn sâu                                                       

57- Phẩm Bằng hữu tín nghĩa                                             

58- Phẩm Mượn thuyền qua biển                                       

59- Phẩm Ái dục là hố sâu                                                 

60- Phẩm Yêu thương nhiều khổ lụy                                  

61- Phẩm Hóa giài mọi oan khiên                                      

62- Phẩm Ăn trái dưỡng cành lá                                         

63- Phẩm Uống nước nhớ nguồn                                       

64- Phẩm Kính trên nhường dưới                                       

65- Phẩm Tình nghĩa phu thê                                             

66- Phẩm Thị phi tịch mặc                                                 

67- Phẩm Tự xét lỗi mình                                                  

68- Phẩm Triển khai tâm pháp                                           

69- Phẩm Chuyển mê khai ngộ                                          

70- Phẩm Tự tánh Di Đà                                                    

71- Phẩm Duy tâm Tịnh độ                                                

72- Phẩm Phật tại tâm trung                                               

73- Phẩm Cây không trồng lòng đâu mến tiếc                    

74- Phẩm Con không đẻ dạ nào thương                             

75- Phẩm Tiên trách kỷ , hậu trách nhân                            

76- Phẩm Vạn vật vốn vô thường                                      

77- Phẩm Thế gian đầy khổ não                                         

78- Phẩm Các pháp vốn vô ngã                                         

79- Phẩm Bàn tay đẹp                                                        

80- Phẩm Cơn hấp hối                                                       

81- Phẩm Phật pháp nhiệm mầu                                         

82- Phẩm tu tâm dưỡng tánh                                              

83- Phẩm Khi sống lúc chết                                               

84- Phẩm Màn vô minh                                                     

85- Phẩm Gươm trí tuệ                                                       

86- Phẩm Đức vị tha                                                          

87- Phẩm Mỗi người căn tành đều khác nhau                     

88- Phẩm Lòng ích kỷganh tỵ                                       

89- Phẩm Phấn đấu chứ không tranh đấu                           

90- Phẩm Thập tam ma chướng                                          

91- Phẩm Chấp mêtự sát                                                

92- Phẩm Tình thương phải rộng lớn                                 

93- Phẩm Mình phải thương mình                                     

94- Phẩm Bàn tay nhiều ngón khác nhau                           

95- Phẩm Chuyển xoay nghiệp quả                                    

96- Phẩm Chí nguyện ắt viên thành                                    

97- Phẩm Tình đời thương ghét                                          

98- Phẩm Chân tâm diệu giác                                             

99- Phẩm Tại sao nữ giới tu nhiều                                      

100.Phẩm kết                                                                     

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ                                                     

PHỤ LỤC : TƯ TƯỞNG SIÊU NHÂN CỦA TOÀN CHÂN     

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM                                                 

NGƯỜI IN KINH ẤN TỐNG HOẶC TẠO TƯỢNG PHẬT SẼ ĐƯỢC MƯỜI  ĐIỀU LỢI ÍCH LỚN  


pdf_download_2
XEM CHI TIẾT NỘI DUNG:
Dieu Ly Dong Phuong (PDF)
                               


                               

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
01/01/2016(Xem: 8536)
Tòa Bạch Ốc đã tổ chức đại lễ Vesak lần thứ ba vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2023 và chia sẻ với một tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony J. Blinken về ngày lễ tôn vinh ba sự kiện trọng đại của Phật giáo: đản sinh, giác ngộ và niết bàn của Đức Phật. Lời Tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Blinken đọc như sau:
Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ-tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ-tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”. Tôi kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.
Chiều 26/5/2023 (08.4 Quý Mão) tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, Huế), Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế – Ban Văn hóa đã tổ chức khai mạc triển lãm chủ đề “Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật” nhằm kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 và tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).