Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn trong Đạo Phật (song ngữ Việt Anh)

27/11/20173:23 CH(Xem: 10860)
Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn trong Đạo Phật (song ngữ Việt Anh)

Ý NGHĨA LỄ TẠ ƠN TRONG ĐẠO PHẬT
Chùa Pháp Nhãn

thanksgiving 6Nam Mô Phật

Kính thưa các bậc Cha mẹ, quý Thầy Cô giáo, quý Anh chị em đang có mặt bây giờ và ở đây

Hôm nay, chúng con rất vui tham dự Lễ Tạ Ơn tại Chùa Pháp Nhãn.

Quý vị biết Lễ Tạ Ơn đầu tiên có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1623; (2017 – 1623 = 394 năm). Lễ này người ta thường gọi là “Lễ Gà Tây” bởi vị có nhiều con gà tây bị giết để ăn thịt vào lễ này.

Lễ Tạ Ơn có mặt trong đạo Phật cách đây hơn 2600 năm. Tạ Ơn viết theo tiếng Anh là Thanksgiving; Thanks có nghĩa là cảm ơn ai hoặc cái gì đó rất nhiều. Giving có nghĩa là cho; “cho” bao giờ cũng đi với “nhận”; nhận cái gì từ ai. Cả người cho, người nhận, người cảm ơn, và vật đều có nghĩa là một là bình đẳng.

Khi vật gì đó cho, nhận, và cảm ơn từ ai, mình không thấy người cho, người nhận, và người cảm ơn, thì Tạ Ơn –  Thanksgiving có ý nghĩa hoàn hảo, vị tha, và không phân biệt. Ngược lại, khi cho, nhận, và cảm ơn vật gì đó từ ai, mình còn thấy người cho, người nhận, và người cảm ơn, thì Tạ Ơn –  Thanksgiving mang ý nghĩa vị kỷ, phân biệt, và chưa hoàn hảo.

Tạ Ơn luôn đi cùng với các ý nghĩa “Tri ơn và Nhớ ơn” muôn người và muôn vật.

Thật vậy, khi nói đến “Lễ Tạ Ơn,” chúng ta liền nghĩ tới trách nhiệm và bổn phận “Tri Ơn – Nhớ Ơn,” hay là “Biết Ơn” giữa thế hệ này và thế hệ trước, giữa người sống và người chết, giữa người cho và người nhận, giữa người trao truyền và người tiếp nối, và ngược lại, v.v và v.v…

        Trong đạo Phật, đạo hòa bình, giác ngộ, và tỉnh thức, “Tri Ơn” có nhiều cách khác nhau như sau:

1/    Tri ơn sự sinh thànhnuôi dưỡng của Ông, Bà, Cha, Mẹ.

2/    Tri ơn đức Phật, giáo Pháp vi diệu, và Tăng đoàn.

3/    Tri ơn giáo dục thầy cô giáo thế học và đạo học.

4/    Tri ơn các bạn bè và các vị thiện tri thức.

5/    a. Tri ơn các anh hùng dân tộc, những người có công lập quốc, dựng nước, và giữ nước từ xưa cho tới nay;

5/    b. Tri ơn các quốc gia, những nơi chúng con sinh ra, lớn lên, tu, học, sinh sống, và làm việc.

6/    Tri ơn các vị đệ tử xuất gia và và tại gia, chư vị xuất sĩ và cư sĩ, những vị có công học pháp, hiểu pháp, hoằng pháp, hộ pháp, và thắp lên ánh sáng của chánh pháp trong hiện tại và trong tương lai ngay tại thế gian này. Và,

7/    Tri ơn các vị con, cháu, những vị có khả năng nối dõi Tông đường, gia đình huyết thống và gia đình tâm linh

Để ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hằng ngày, hằng năm, mỗi khi Lễ Tạ Ơn về, là những hành giả,

thứ nhất, chúng con liền nghĩ tri ơn sâu sắc đến sự sinh thànhdưỡng dục của cha mẹ. Ở nhà, cha mẹ là những vị giáo sư thiết thực dạy hiểu và thương cho chúng con. Mặc dù giáo dục gia đình không có trường lớp, nhưng cha mẹ đóng các vai trò rất quan trọng, căn bản, và ý nghĩa trong việc giáo dục chúng con trở thành những người tốt trong cuộc đời.

Thứ hai, chúng con chân thành tri ơn quý thầy cô giáo vì sự nghiệp giảng dạy, giáo dục, và truyền trao kiến thức thế học và đạo học, cũng như chấp cánh cho chúng con bay cao và bay xa trong xã hội

Thứ ba, chúng con chân thành tri ơn các anh hùng dân tộc, những người có công dựng nước và giữ nước từ nghìn xưa cho tới ngày nay.

Thứ tư, chúng con thành kính tri ơn các quốc gia, nơi chúng con sinh ra, lớn lên, sinh sống, và làm việc.

Thứ năm, chúng con thành kính tri ơn đức Phật, giáo Pháp vi diệu, và Tăng đoàn an lạc; đức Phật là bậc Thầy giác ngộ tròn đầy, khai sáng đạo Phật, chỉ cho con đường hòa bình, an vui, và hạnh phúc cho nhân thế; Pháp là lời dạy hòa bình, có nghĩa là khuyên người làm lành, lánh ác, giữ tâm ý trong sạch bằng cách ý thức không sát sinh, nuôi dưỡng lòng từ bi, và đem lại hòa bình cho nhân thế; không trộm cắp, khơi dậy và phát triển lòng bố thí cho những người nghè khó; không tà hạnhngoại tình để sống chung thủy một vợ hoặc một chồng; không nói dối để xây dựng niềm tinuy tín vững chắc và lẫn nhau; không sử dụng các chất say và các chất ma túy để giữ tâm ý an tịnhsáng suốt.

cuối cùng, chúng con thành kính tri ơn môi trường thiên nhiênxã hội an bình, nơi chúng con sống độc lập, tự do, ấm no, và hạnh phúc. Hơn nữa, bên cạnh các ý nghĩa tri ơn và nhớ ơn trong đạo Phật, Lễ Tạ Ơn còn có nghĩa là ăn chay để nuôi dưỡng tâm từ bi. Theo ý nghĩa thông thường, hằng năm khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, có nhiều con gà tây và con thú bị giết hại. Nhưng theo ý nghĩa trong đạo Phật, khi Lễ Tạ Ơn và các lễ khác về, để giữ gìn sức khỏe lâu dài và để nuôi dưỡng tâm từ bi, các hành giả Phật giáo phát nguyện ăn rau quả, đậu hũ, và hoa trái. 

Tóm lại, hôm nay chúng con có duyên lành tham gia Lễ Tạ Ơn ở Chùa Pháp Nhãn, xuyên qua buổi thiền tập lắng nghe Pháp thoại, chúng con là những đóa hoa tươi mát và là những món quà ý nghĩa để hiến tặng cho những người thân thương, và những người xung quanh chúng ta trong cuộc đời.      

Kính chúng quý vị thân tâm thường an lạc.

Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chú ý và lắng nghe.

 

 

 

 

The Meanings of Thanksgiving Festival in Buddhism

Namo Buddhaya,

Dear Parents, Teachers, Sisters, and Brothers in the here and in the now,

Today, we are very happy and present to participate in the Thanksgiving Festival at the Pháp Nhãn Temple.

As you know the first Thanksgiving appeared in the United States in 1623; (2017 – 1623 = 394 years). This festival is usually called the “festival of Turkeys” because there are a lot of turkeys killed in this festival. 

The Thanksgiving appeared in Buddhism over 2600 years ago. Thanksgiving consists of two words “Thanks and Giving”; Thanks means thank someone or something a lot; giving means give someone something or give something to someone. “Give” has ever gone together with “Receive”; Receive something from someone. Both giver, receiver, thanker, and things mean oneness, equality.  

When something is given, received, and thanked, we do not see any giver, receiver, thanker, the Thanksgiving has the meanings of perfectness, selflessness, and non-distinction. Conversely, when giving, receiving, and thanking something from someone, we still see a giver, receiver, and thanker, the Thanksgiving has the meanings of selfishness, differentiation, and imperfect yet. 

The Thanksgiving always goes together with the meanings of gratitude and grateful remembrance of living things and living beings.

Indeed, when mentioning the “Thanksgiving,” we immediately think about duties and responsibilities for “Gratitude – Gratefulness,” or “Thankfulness” between this generation and previous generation, between living people and dead people, between givers and receivers, between transmitters and connectors, etc.     

        In Buddhism, the path of peace, enlightenment, and awakening, “Gratitude” has many different ways as follows:

1/    Gratitude to grandparents and parents for their nourishment and giving birth to us.

2/    Gratitude to the Buddha, the wonderful Dharma, and the Sangha.

3/    Gratitude to secular and spiritual teachers for their education.

4/    Gratitude to friends and intellectuals.

5/    a. Gratitude to national heroes for their responsibilities to have founded and defended the country from ancient time until now;

5/    b. Gratitude to nations where we were born, have grown up, cultivated, learnt, lived, and worked.

6/    Gratitude to disciples, Monastics, and lay people for their duties to learn, understand, spread, protect the Dharma, and shine up the light of Dharma in the present and in the future right in the world.

7/    Gratitude to children and grandchildren for their ability to maintain the continuity of a family line, blood and spiritual families.        

To apply the Buddha’s teachings into the daily life, yearly, whenever the Thanksgiving Festival comes, as practitioners,

first, we immediately think back to a deep sense of gratitude to parents for their giving birth and upbringing. At home, we think they are practical professors to teach love and understanding to us. Although family education has no class, parents play very fundamental, important, and meaningful roles in educating us to become good people in life.

Second, we would like to be grateful to all the teachers for their teachings, education, and transmission of secular and spiritual knowledge, as well as connection of steady wings to us to fly high and far in society.

Third, we would like to thank national heroes for their merits of founding and guarding the county from an ancient time up till now.

Fourth, we would like to be thankful for countries where we were born, have grown up, lived, and worked.

Fifth, we would like to express our gratitude to the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Buddha who is the fully Enlightened One has founded Buddhism, shown the way of peace, joy, happiness to the world; the Dharma, the teachings of peace, means to advise everyone to do good, avoid evil, purify their minds by being aware of not taking lives to nourish loving-kindness, compassion and to bring peace to the world; not stealing what is not given to arouse and develop almsgiving the poor; not violating sexual misconduct and adultery to live faithfully in a spouse; not telling lies to build stable and mutual prestige and confidence; and not taking drugs and intoxicants to keep body and mind peaceful and lucid.

And finally, we would like to be thankful for natural environment and peaceful society where we live in independence, freedom, warmness, fullness, and happiness. Moreover, beside the meanings of gratitude and grateful remembrance in Buddhism, the Thanksgiving Festival remains the meanings of eating vegan to nourish the hearts of loving-kindness and compassion. According to normal meanings, yearly, when the Thanksgiving Festival comes, there are a lot of turkeys and animals killed. But according to the meanings of Buddhism, when the Thanksgiving festival and other ceremonies come, to keep health longer and to nurture the hearts of loving-kindness and compassion, Buddhist practitioners take a great vow to eat vegetables, tofu, flowers, and fruits.

In summary, today we have a good chance to attend the Thanksgiving Festival at the Pháp Nhãn Temple, throughout meditation practice and listening to the Dharma talk, we are fresh and beautiful flowers and meaningful presents and flowers to grant and give our loved ones, relatives, others around us in life.

May you all be well, happy, and peaceful in the Dharma.

Thank you so much for your attention.


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
06/10/2022(Xem: 4787)
14/06/2014(Xem: 18414)
14/02/2019(Xem: 12520)
18/09/2013(Xem: 21341)
...Trước hết bài nói truyện của thưọng tọa Thích Chân Tính đã sai lầm khi cho rằng giáo pháp Đầu Đà là giáo pháp tu hành khắc kỷ quá khich của ngoại đạo mà Thái tử Tất Đạt Đa đã từ khước và nên sau đó mới trở thành Đức Phật với giáo lý Trung Đạo. Trong bài nói truyện này, vô tình hay cố ý thượng tọa Thích Chân Tính đã cho rằng hạnh Đầu Đà (dhutanga) mà sư Minh Tuệ đang hành trì “không phải là giáo Phật giáo chính thống vì chính Đức Phật đã khước từ bỏ để theo giáo pháp Trung Đạo nên mới chứng ngộ giải thoát”...
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Giờ đây, dù ông buộc phải dừng bước giữa chừng nhưng những ảnh hưởng của ông vẫn còn lan tỏa. Mới đây, Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị giáo hội Phật giáo ở địa phương yêu cầu làm kiểm điểm sau khi "tán thán" sư Thích Minh Tuệ.