Long Thọ Với Phật A Di ĐàCõi Tịnh Độ

18/10/201012:00 SA(Xem: 45446)
Long Thọ Với Phật A Di Đà Và Cõi Tịnh Độ


LONG THỌ VỚI PHẬT DI ĐÀCÕI TỊNH ĐỘ

Nguyên tác: Nagarjuna on Amida and His Pure Land - Tuệ Uyển chuyển ngữ

Tạo bài viết
11/04/2012(Xem: 17246)
06/11/2014(Xem: 6977)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.