Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng

10/10/201012:00 SA(Xem: 26231)
Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng
tinhyeulamteluc-binhgiang

lamtenghiahuyen
Chân dung Ngài Lâm Tế
Nội Dung

1. Tinh Yếu Lâm Tế Lục
Nhất Hạnh viết
2. Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng: 
Nhất Hạnh bình giảng. Các sư cô Chân Hoa Nghiêm, 


Chân Đoan Nghiêm và Chân Lễ Nghiêm phiên tả và hiệu đính
3. Trấn Châu Lâm Tế Tuệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục
Nhất Hạnh dịch
I - Dạy Chúng
II - Đối Trị Căn Cơ
III - Du Hành

Ấn bản PDF(792KB)

Tạo bài viết
25/11/2010(Xem: 69271)
25/11/2010(Xem: 75284)
30/10/2010(Xem: 20439)
Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để chia sẻ, truyền lửa cho nhau, và thảo luận một số đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, Giáo dục, Văn học Nghệ thuật, Phật Giáo, và Ra Mắt Sách chung, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 2 sẽ được tổ chức tại Tully Community Branch Library, 880 Tully Rd. San Jose, CA 95111, vào lúc 2:30--5:45 chiều, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10, 2019.
Theo ước tính của Trung tâm nghiên cứu Pew, Phật tử chiếm khoảng 1% dân số trưởng thành ở Hoa Kỳ và khoảng hai phần ba Phật tử Hoa Kỳ là người Mỹ gốc Á. Trong số những người Mỹ gốc Á, 43% là người Mỹ gốc Việt và một phần tư người Mỹ gốc Nhật xác định là Phật tử, phần còn lại là Kitô hữu hoặc không có tôn giáo nào.
Chủ nghĩa bá quyền Đại Hán với âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung quốc là chuyện từ nghìn năm và đang tiếp diễn đến ngày nay. Hiện tại chúng đã bao vây trọn vẹn biển Đông và biên giới phía Bắc đang chuẩn bị đưa binh lực tràn qua biên giới để tấn công Việt Nam một lần nữa. Đó là nhận định của nhà phân tích chiến lược David Archibald trong bài viết nhan đề “Advice for Our Vietnamese Friends on China” (Lời Khuyên Gửi Các Bạn Việt Nam Của Tôi về TQ) đăng trên tạp chí American Thinker ngày 27/9/2019. Thực sự Tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy, người Phật tử không được quyền rửng rưng, vô cảm, và thờ ơ. Ban biên tập Thư Viện Hoa Sen là những Phật tử đồng thời là con dân của nước Việt nên chúng tôi chưa biết làm gì hơn là truyền đạt thông tin này đến tất cả mọi người dân yêu nước.