Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng

10/10/201012:00 SA(Xem: 28215)
Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng
tinhyeulamteluc-binhgiang

lamtenghiahuyen
Chân dung Ngài Lâm Tế
Nội Dung

1. Tinh Yếu Lâm Tế Lục
Nhất Hạnh viết
2. Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng: 
Nhất Hạnh bình giảng. Các sư cô Chân Hoa Nghiêm, 


Chân Đoan Nghiêm và Chân Lễ Nghiêm phiên tả và hiệu đính
3. Trấn Châu Lâm Tế Tuệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục
Nhất Hạnh dịch
I - Dạy Chúng
II - Đối Trị Căn Cơ
III - Du Hành

Ấn bản PDF(792KB)

Tạo bài viết
08/10/2010(Xem: 26150)
04/08/2010(Xem: 69689)
27/06/2010(Xem: 38511)
27/06/2010(Xem: 35117)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.