Đức Orgyen Kusum Lingpa Một Kho Tàng Của Thời Đại Chúng Ta

01/10/201012:00 SA(Xem: 57036)
Đức Orgyen Kusum Lingpa Một Kho Tàng Của Thời Đại Chúng Ta

ĐỨC ORGYEN KUSUM LINGPA
MỘT KHO TÀNG CỦA THỜI ĐẠI CHÚNG TA


H.H.Orgyen Kusum Lingpa Giảng dạy tại Châu Mỹ
của Victoria Huckenpahler- Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
01/11/2010(Xem: 44095)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana