Đức Dhakpa Tulku Rinpoche

01/10/201012:00 SA(Xem: 54123)
Đức Dhakpa Tulku Rinpoche
ĐỨC DHAKPA TULKU RINPCHE
Nguyên tác: “Venerable Dhakpa Tulku Rinpoche”

Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên
Tạo bài viết
01/11/2010(Xem: 41730)