Tháng 7 "tháng cô hồn" và số phận may rủi dưới góc nhìn Phật Giáo

17/08/20152:47 SA(Xem: 1895)
Tháng 7 "tháng cô hồn" và số phận may rủi dưới góc nhìn Phật Giáo

THÁNG 7 "THÁNG CÔ HỒN"
VÀ SỐ PHẬN MAY RỦI DƯỚI GÓC NHÌN PHẬT GIÁO 
Thích Phước Tiến

Dưới lăng kính Phật giáo, sự rủi may trong số phận không phải do thiên mệnh hay định mệnhthân phận mỗi con người là kết quả do quá trình của chúng ta hành động từ một đến nhiều đời.

Tạo bài viết
20/08/2014(Xem: 5220)
05/08/2010(Xem: 87970)
Chùa Hương Sen tổ chức 3 tours hành hương từ ngày 02/09/2019 đến ngày 07/10/2019
Kính dâng Giác Linh Hòa Thượng thượng Quảng hạ Thanh. Ngài đã về với Phật lúc 12:49 sáng, ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại Bảo Quang tự viện, thành phố Santa Ana, miền Nam California Hoa Kỳ, trong tiếng niệm Phật liên tục của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp nơi tựu về. TN Huệ Trân cẩn bái
Trong buổi giao lưu ngày 21 tháng 5 năm 2019 Ngài đã từ bi hướng dẫn cho Đại chúng thực hiện một nghi thức về “Phát khởi Bồ Đề Tâm”. Thời lượng của ngày 20 là 1 tiếng 20 phút và gày 21-5-2019 là 57 phút 48 giây. Ngôn ngữ: Tiếng Việt