Đông Xuân Chiều - Quỳnh Mây

14/01/201112:00 SA(Xem: 44743)
Đông Xuân Chiều - Quỳnh Mây
tuyentapmungxuan

Đông Xuân chiều

 

Tuyết chiều
Muôn cánh hoa rơi
mùa tan tác rụng
trên đồi nguyên xuân
hoa lê
còn đượm giấc nồng
đường xuân trăm nụ
có không ơn trời
mây chừ
vạn nẽo rong chơi

ba ngàn cõi tạm
đêm ngời ánh sao
nắng chừ
còn chút ráng đào
thoáng vàng loang nhạt
xanh xao màu chiều
trăng chừ
nguyên thể lưu ly
tuyết phơi trắng cả biên thùy
mùa xuân
Tạo bài viết
18/01/2011(Xem: 47840)
04/01/2015(Xem: 8336)
01/11/2014(Xem: 5533)
25/01/2015(Xem: 6524)
01/12/2014(Xem: 16677)
24/12/2014(Xem: 10304)
24/12/2014(Xem: 11449)
23/02/2015(Xem: 6776)