8. Thủ bút

05/02/20172:24 CH(Xem: 1190)
8. Thủ bút
TUYỂN TẬP 1 & 2
của cư sĩ Hạnh Cơ
Tác giả đánh máy và trình bày trang sách
Cư sĩ Tịnh Kiên đọc và sửa chữa bản thảo
Hoàng Hậu Thái Châu (Calgary)
xuất bản năm 2014

8. THỦ BÚT

pdf_download_2
Tuyển Tập Hạnh Cơ - 8 thủ bútTạo bài viết
04/04/2013(Xem: 15306)
11/06/2014(Xem: 5595)
12/03/2018(Xem: 6900)
17/04/2018(Xem: 4283)
03/06/2018(Xem: 3572)
01/11/2012(Xem: 43107)
04/02/2016(Xem: 4222)
28/02/2015(Xem: 2745)
01/10/2015(Xem: 2921)
Hàng trăm ngàn học sinh, nhân viên văn phòng cùng nhiều người khác rầm rộ kéo nhau xuống đường hôm thứ Sáu 20/9 tại nhiều thành phố trên khắp thế giới, để đòi giới lãnh đạo phải hành động để đối phó với biến đổi khí hậu.
Trung tâm Thiền San Francisco (San Francisco Zen Center - SFZC) đưa ra thông tin cuối tháng 8 qua rằng, trung tâm này sẽ xây dựng một cộng đồng dân cư dành riêng cho người hưu trí - tin trên tờ Lion’s Roar cho biết.
Rừng Amazon - lá phổi xanh của Trái Đất đang bị đe dọa. Cách để cứu rừng Amazon, cứu lấy sự tồn vinh của nhân loại chính là hạn chế... ăn thịt.