Vun Trồng Thế Hệ Tương Lai – Thầy Thích Phước Tiến 2016

25/11/20166:55 CH(Xem: 3464)
Vun Trồng Thế Hệ Tương Lai – Thầy Thích Phước Tiến 2016
 Vun Trồng Thế Hệ Tương Lai - Bài giảng do đại đức thuyết giảng nhân Lễ Hạ Nguyên tại Tu Viện Tường Vân ngày 14/11/2016

Tạo bài viết
05/12/2012(Xem: 44747)
26/11/2013(Xem: 32826)
08/10/2010(Xem: 30785)
08/10/2010(Xem: 23157)