Tông Môn Vũ Khố - Thiền Sư Đại Huệ Phổ Giác

14/07/20225:05 SA(Xem: 1077)
Tông Môn Vũ Khố - Thiền Sư Đại Huệ Phổ Giác
TÔNG MÔN VŨ KHỐ
Thiền Sư Đại Huệ Phổ Giác
Hạnh Huệ dịch

Nhà  xuất bản Hồng Đức 

TongMonVuKho-185x300PDF icon (4)Tông Môn Vũ Khố


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
25/11/2010(Xem: 84875)
25/11/2010(Xem: 74092)
27/06/2010(Xem: 39548)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana