Kho Báu Của Dòng Truyền Sakya

13/10/201012:00 SA(Xem: 50159)
Kho Báu Của Dòng Truyền Sakya

KHO BÁU CỦA DÒNG TRUYỀN SAKYA 
Dịch từ bản tiếng Anh: Treasures of the Sakya Lineage 

Tác Giả Migmar Tseten - Bản dịch Việt ngữ:Tuệ Pháp
khobaucuadongtruyen-sakya-cover 
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 104552)