Phật Học Căn Bản | HT. Giới Đức (Sách Ebook PDF và Video)

20/06/20233:03 SA(Xem: 18506)
Phật Học Căn Bản | HT. Giới Đức (Sách Ebook PDF và Video)
PHẬT HỌC CĂN  BẢN
HT. Giới Đức Minh Đức Triều Tâm Ảnh
(In lần thứ ba – có bổ sung)
Tủ Sách Huyền Không Sơn Thượng


Phật Học Căn Bản -  HT. Giới ĐứcPDF icon (4)Phật Học Căn Bản - Minh Đức Triều Tâm Ảnh

MỤC LỤC

BỐI CẢNH VĂN HÓA, XÃ HỘI, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG
THỜI ĐỨC PHẬT 
SƠ LƯỢC VỀ ĐẠO PHẬT 
QUY Y TAM BẢO 
QUY Y PHẬT BẢO 
QUY Y PHÁP BẢO 
QUY Y TĂNG BẢO 
NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN PHẢI HIỂU BIẾT SAU
KHI QUY Y TAM BẢO
ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ 
NGŨ GIỚI (Pañca- sīla) 
BÁT QUAN TRAI GIỚI 
ĐẠO PHẬT VỚI SỰ THỜ CÚNG 
SÁM HỐI, TỤNG KINH, NIỆM PHẬT 
MƯỜI NGHIỆP LÀNH (Dasa- Kusaladhamma) 
NHỮNG CẢNH GIỚI 
TỨ NHIẾP PHÁP (Cattāra-saṅgāha-vatthu) 
SÁU PHÁP HÒA KỈNH 
TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (Cattāra-appamaññā) 
NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO 
HIỆN TƯỢNG CHẾT VÀ TÁI SANH 
NGŨ UẨN (Pañca-khandha) 
THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (Paticca-samuppāda) 
TỨ DIỆU ĐẾ (Cattāra-ariya-sacca) 
MƯỜI BA-LA-MẬT (Dasa-pāramī) 
BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO 
TỨ NIỆM XỨ (Cattāra - satipaṭṭhāna) 
TỨ CHÁNH CẦN (Cattāra sammappadhāna).
TỨ NHƯ Ý TÚC (Cattāra - iddhipāda) 
NGŨ CĂN - NGŨ LỰC (Pañcindriya - Pañcabala) 
THẤT GIÁC CHI (Satta-bojjhaṅga) 
BÁT CHÁNH ĐẠO (Aṭṭhaṅgika-magga) 
PHỤ LỤC
THẤY NGAY LẬP TỨC (Con Đường Duy Nhất: Ekāyana) 
NGUYỆN LỰC (Adhiṭṭhāna) 
TÂM TÁNH VÀ SỰ TU TẬP 
THIỀN ĐỊNH (Samatha-bhāvanā) 
HƠI THỞ ĐỊNH 
HƠI THỞ TUỆ 

PHẬT HỌC CĂN BẢN | NGÀY THỨ NHẤT | 29/08/2020
PHẬT HỌC CĂN BẢN | NGÀY THỨ HAI | TỨ DIỆU ĐẾ (BUỔI GIẢNG CHÍNH THỨC) | HT GIỚI ĐỨC | NGÀY 12/9/2020 
PHẬT HỌC CĂN BẢN TUẦN 4 | TỨ DIỆU ĐẾ (PHẦN 2 - BUỔI GIẢNG CHÍNH THỨC) | HT GIỚI ĐỨC | NGÀY 19/9/2020
 
.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/11/2020(Xem: 4637)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.