Thiền Tập Với Tâm Từ (Metta) / Practice Meditation With Loving Kindness

19/05/20219:26 SA(Xem: 3976)
Thiền Tập Với Tâm Từ (Metta) / Practice Meditation With Loving Kindness
THIỀN TẬP VỚI TÂM TỪ (METTA)
PRACTICE MEDITATION WITH LOVING KINDNESS
Wisdom Today

 

Từ là tình thương ước muốn tất cả chúng sanh được hạnh phúc và Bi là tâm nguyện muốn làm vơi đi khổ đau nơi người khác. Quán Từ Bi là một phép quán để nuôi dưỡng và phát triển tâm từtâm binhưng cũng là một phép quán để đối trị tâm sân hậncăm thùTâm từ bi trong Phật Giáotình thương rộng lớn vô biên, dành cho tất cả chúng sinh.

Loving-Kindness (Metta)is the wish that all sentient beings be happy, and Compassion (Karuna) is a wish for all beings to be free from suffering. Contemplation of Compassion is a type of meditation that cultivates loving-kindness and compassion, and serves as a remedy for anger and hatred. Compassion in Buddhism is boundless love for all sentient beings.

 


.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana