Sức Mạnh Của Sự Im Lặng | Ajahn Brahm

28/08/20211:00 SA(Xem: 4332)
Sức Mạnh Của Sự Im Lặng | Ajahn Brahm
SỨC MẠNH CỦA SỰ IM LẶNG
AJAHN BRAHM Ajahn Brahm giảng về sức mạnh tâm linh của sự im lặng, và làm thế nào sự im lặng có khả năng chữa lành tất cả và nhiều vấn đề của chúng ta và những xung đột.
.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana