Hình ảnh và video Tang Lễ Đại Lão Ht.thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

21/10/20216:16 SA(Xem: 2565)
Hình ảnh và video Tang Lễ Đại Lão Ht.thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thích Phổ Tuệ
HÌNH ẢNH VÀ VIDEO TANG LỄ

tang-le-duc-phap-chu-21-7957 5tang-le-duc-phap-chu-14-646 6tang-le-duc-phap-chu-12-1269 1tang-le-duc-phap-chu-10-3560 4tang-le-duc-phap-chu-5-1981 3tang-le-duc-phap-chu-2-5218 2
tang-le-thay-thich-pho-tue51-16348698182781290995479tang-le-thay-thich-pho-tue47-1634869818269856725713tang-le-thay-thich-pho-tue38-1634869818251457063381tang-le-thay-thich-pho-tue30-16348698182371359149596tang-le-thay-thich-pho-tue23-16348698182281576206614tang-le-thay-thich-pho-tue15-1634869818205160510600tang-le-thay-thich-pho-tue11-1634869818187459539787tang-le-thay-thich-pho-tue10-1634869818184169718568
Tạo bài viết
05/12/2015(Xem: 11032)

Vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời đã có cuộc họp đầu tiên dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời và được điều hợp bởi Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐPDLT, cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Cư sĩ trong Hội Đồng. Cuộc họp đã thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân công tiếp tục phiên dịch Tam Tạng và việc ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam.
Của Hội Đồng Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Việt Mỹ Dọc Tại Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới Tại Thiền Viện Thích Thiên An, Atlanta