Trung Ương Giáo Hội yêu cầu Tăng Ni, Phật tử cấm túc tại chùa để chống dịch Covid-19

27/03/202012:24 CH(Xem: 4244)
Trung Ương Giáo Hội yêu cầu Tăng Ni, Phật tử cấm túc tại chùa để chống dịch Covid-19
cam-tuc-tai-chua-de-chong-dich-1-0826
cam-tuc-tai-chua-de-chong-dich-2-0826
Tạo bài viết
29/10/2019(Xem: 9160)