Một tôn giáo hiện đại (song ngữ Anh - Việt)

09/02/20172:47 CH(Xem: 6520)
Một tôn giáo hiện đại (song ngữ Anh - Việt)
MỘT TÔN GIÁO HIỆN ĐẠI
(SONG NGỮ ANH-VIET)
Hòa Thượng Dhammananda (Kuala Lumpur, Malaysia)
Dịch Việt: Thích Nguyên Tạng (Melbourne, Australia)

 

K. Sri DhammanandaGiới thiệu:
Một Tôn Giáo Hiện Đại(nguyên tác Anh ngữ: "What is this Religion? - Tôn giáo này là gì ?", ấn hành tại Đài Loan vào năm 1992), là một trong mấy mươi tác phẩm của Hòa thượng Tiến sĩ Sri Dhammananda, một Tăng sĩ người Tích Lan, ngài sinh năm 1919 tại miền Nam nước Sri Lanka. Ngài xuất gia năm mười hai tuổi và năm hai mươi sáu tuổi, ngài tốt nghiệp văn bằng Ngôn ngữ học, Triết họcQuy tắc Pali. Năm 1949, ngài tốt nghiệp Cao Đẳng Triết Lý Ấn Độ tại Đại Học Beneres (Ấn độ). Sau ba năm phục vụ tại quê nhà, ngài được tuyển chọn đi hoằng Pháp tại Malaysia và Ngài đã trở thành một tăng sĩ tiền phong có công lớn trong phong trào chấn hưng Phật giáo tại nơi đây đầu những năm năm mươi và sáu mươi của thế kỷ hai mươi này. Hiện tại, 1999, tuy đã trên tám mươi tuổi, nhưng Đại lão Hòa Thượng Dhammananda,vẫn tiếp tục sứ mạng hoằng dương Chánh Pháp tại đất nước này.

Một Tôn Giáo Hiện Đại là một quyển sách nhỏ và đẹp, được in theo loại sách bỏ túi để khuyến tặng cho người đọc. Tác giả đã giới thiệu một cách khách quan về một tôn giáo cổ nhất trong lịch sử nhưng lại hiện đại nhất trong mọi lĩnh vực và sẽ là một niềm tự hào cho bất cứ ai tự gọi mình là tín đồ của tôn giáo này trong thời hiện đại.

What is this religion?

Mahathera Dhammananda

Một tôn giáo hiện đại
Thích Nguyên Tạng
dịch Việt

Message for all

Every man must have a religion and that religion must be one which will appeal to the intellectual mind. Without a religion, man becomes a danger to society. Scientists and psychologists have widened our horizon but they have not given us a purpose in life. Only religion can do this. Man must therefore choose a rational and scientific religion according to his convictions. No one has the right to force another person to accept any religion. No one should exploit poverty, illiteracy or human emotional feelings to force others to accept a certain religion.

Man should be free to choose his own religion according to his liking and intellectual capacity. To follow a religion blindly without an understanding, would deprive the religion of its spiritual value. Human beings are not animals. They have intelligence and commonsense to differentiate between what is right and wrong. They can adapt themselves according to circumstances. They should therefore choose a religion that is logically sound and inspiring.

Bức thông điệp cho mọi người

Mọi người cần phải theo một tôn giáotôn giáo đó cần đòi hỏi trí thông minh. Không có tôn giáo, con người ta trở thành một mối nguy hiểm đối với xã hội. Các nhà khoa học và tâm lý học đã mở rộng tầm nhìn cho chúng ta nhưng họ không đưa ra một mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. Chỉ có tôn giáo mới có thể làm được điều này. Vì thế con người phải chọn một tôn giáo hợp lý và có tính khoa học theo sự tin tưởng của mình. Không ai có quyền buộc người khác phải chấp nhận bất cứ một tôn giáo nào. Không ai lợi dụng sự nghèo đói, thất học hay cảm tình của con người để buộc người khác phải chấp nhận một tôn giáo bất kỳ.

Con người phải được tự do chọn lựa một tôn giáo riêng theo sở thích và khả năng hiểu biết của mình. Tín ngưỡng một cách mù quáng và thiếu hiểu biết, sẽ đánh mất đi giá trị tâm linh của tôn giáo. Con người không phải là loài thú. Họ có trí thông minhnhận thức để phân biệt giữa cái đúng và cái sai. Họ có thể thích nghi với những hoàn cảnh xung quanh. Vì vậy họ nên chọn một tôn giáo đúng đắn, hợp lý, truyền cảm và gây hứng khởi.

The Middle Way

The religion that I am going to introduce in this article is a scientific educational system which was revealed to the world some twenty-five centuries ago, by a most enlightened and compassionate Teacher. This religion is also known as "Middle-way, righteous way of life, ethico-philosophical system and a religion of freedom and reason." It teaches us to do three main things; namely, keep away from evil, do good and purify the mind by eradicating all forms of defilement

The moral conduct of the people plays a most important part in this religion. Its great Teacher once said, "My teaching is not to come and believe, but to come, see and practise". It encourages people to study its teachings fully and so allow them to use their own judgement to decide as to whether they should accept the teachings or otherwise. No one is asked to come and embrace this religion without first having an understanding of its teachings.

Superfluous rites and rituals have no real religious value or significance. There are no superstitious beliefs and practices or secret doctrines in this religion. Everything is open to the choice of followers who are at liberty to investigate the teachings and ask questions whenever they want to clear their doubts. According to the founder of this religion, one should not believe anything merely because a great sage has preached it or because it is traditionally accepted but one should use one?s common sense and intelligence, and accept it only if it is worth while to do so.

This religion teaches that the noble eight-fold path which consists of Right-understanding, Right-thoughts, Right-speech, Right-action, Right-livelihood, Right-effort, Right-Mindfulness and Right Concentration as the unique middle way to get rid of life, to which all beings are subject in the course of wanderings in life.

This middle way is neither a metaphysical Path nor a ritualistic path; neither dogmatism nor scepticism, neither self-indulgence nor self-mortification; neither eternalism nor nihilism, neither pessimism nor optimism; it is a path of Enlightenment, a means of deliverance from suffering. This religion never teaches that human beings are suffering in this world today because of the sins committed by their ancestors; on the contrary every person carries with him or her his or her own merits or demerits individually. Man himself is solely responsible for his own pain or pleasure.

One who follows the Middle Path introduced by this religion will certainly find real peace and happiness.

Trung Đạo

Tôn giáo mà tôi sắp giới thiệu trong bài viết này là tôn giáo có một hệ thống giáo dục và có tính khoa học đã được một bậc Thầy chứng ngộ và tràn đầy lòng từ bi khai sáng cho đời vào khoảng hai mươi lăm thế kỷ trước. Tôn giáo này được mệnh danh là "Trung Đạo, con đường chân chính của cuộc sống, một hệ thống đạo đức triết học và là một tôn giáo tự dolý trí." Tôn giáo này dạy cho chúng ta thực hiện ba điều chính : loại bỏ những điều ác; thực hiện các hạnh lành; giữ tâm ý thanh tịnh bằng cách xóa bỏ tất cả những phiền não nhiễm ô.

Hành vi đạo đức của một con người đóng vai trò rất quan trọng trong tôn giáo này. Có lần, bậc Đạo sư của tôn giáo này nói : "Lời dạy của ta không phải đến để tin, mà đến để thấy và thực hành". Nó khuyến khích người ta học hỏi giáo lý thật quán triệt và dùng trí phán đoán của mình để quyết định có nên chấp nhận giáo lý đó hay không. Không ai được vời đến và tin theo tín ngưỡng này mà trước đó không được tìm hiểu kỹ lưỡng.

Hình thức lễ nghi rườm rà không có giá trị hoặc có ý nghĩa tôn giáo thật sự. Những sinh hoạt mê tín dị đoan, những pháp môn tu tập vô lý hay những thuyết thần bí không có trong tôn giáo này. Mọi thứ đều được công khai hóa để cho người theo chọn lọc, tự do tìm hiểu những lời dạy và tham vấn bất cứ khi nào họ muốn làm sáng tỏ các mối nghi ngờ. Theo Đấng giáo chủ này, con người không nên tin vào bất cứ điều gì chỉ vì được các bậc Hiền nhân giảng dạy hoặc đã được chấp nhận theo truyền thống, mà ngược lại con người nên sử dụng tri thứctrí thông minh của mình, và chỉ chấp nhận điều đó nếu nó xứng đáng được chấp nhận.

Tôn giáo này dạy rằng Thánh Đạo tám ngành, bao gồm: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệmchánh địnhcon đường Trung đạo duy nhất để loại bỏ những khổ đau của cuộc đời, mà tất cả chúng sanh đều phải chịu đựng trong suốt bao kiếp sống lang thang trong vòng luân hồi.

Con đường Trung đạo này không phải là một Đạo siêu hình cũng không có tính lễ nghi; không phải là chủ nghĩa giáo điều cũng không phải là chủ nghĩa hoài nghi; nó chẳng phải là hưởng thụ dục lạc cũng không phải tự hành xác; không phải là chủ nghĩa trường cửu cũng không là chủ nghĩa đoạn diệt; không phải chủ nghĩa bi quan lại chẳng phải chủ nghĩa lạc quan, mà nó chỉ là một con đường giác ngộ một phương tiện giải thoát khổ đau. Tôn giáo này không bao giờ bảo rằng con người khổ đau trong kiếp này vì những tội lỗi do tổ tiên của họ đã phạm phải; ngược lại mỗi con người đều mang theo phước và họa của riêng mình. Chính con người phải chịu trách nhiệm toàn bộ những hành nghiệp thiện và ác mà mình đã tạo ra. 

Ai thực hành con đường Trung đạo được tôn giáo này giới thiệu, chắc chắn sẽ đạt được yên bình và hạnh phúc thật sự.

Reap what you sow

This religion satisfies man?s most profound and lofty aspirations and yet is able to bear the stress and stain of man?s everyday life, helping him in his contact with his fellow men, besides giving a purpose in life. It does not instil fear in people . "Good begets good and bad begets bad ." "Every action has its reaction." These are universal laws. This religion fully agrees with these laws, hence people have to "reap what they sow." Evil deeds are perpetrated by people due to their own greed, anger and ignorance. Such weaknesses can only be overcome through self-realisation. Pleasure and pain which people experienced in this world are not due to some external influences but to the good and bad actions, words and deeds which they themselves have committed either in this very life or in one of their previous births. For this very reason, this religion says: "We are the results of what we are, and we will be the results of what we are."

According to this teaching, cause and effect play a very important part in every life. In a circle of cause and effect a first cause is conceivable for cause ever becomes the effect and the effect in turn becomes the cause.

Nhân nào quả nấy

Tôn giáo này không những thỏa mãn tất cả những nguyện vọng cao quý và sâu xa của con người mà nó còn có thể gánh vác cho họ những căng thẳng và nhọc nhằn trong đời sống hàng ngày, nó giúp họ cận kề với các đồng đạo, ngoài ra còn đưa ra một mục đích sống. Nó không gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng người. "Cái tốt sẽ mang đến cái tốt và cái xấu sẽ mang đến cái xấu", "mỗi hành vi đều có hậu quả của nó". Đó là những quy luật tự nhiên. Tôn giáo này hoàn toàn phù hợp với các quy luật đó, theo đó con người "gieo nhân gì thì gặp quả nấy". Hành vi độc ác của con người đã gây ra do lòng tham lam, sân hậnsi mê của họ. Những nhược điểm này chỉ có thể khắc phục được nhờ sự tự giác. Khổ đau và hạnh phúccon người đã trải qua trong cuộc sống này không phải do ảnh hưởng bên ngoài mà do những hành nghiệp thiện hay ác, ngôn ngữ hay hành động của chính con người đã tạo ra hoặc ngay trong đời này hoặc trong những kiếp trước. Chính vì thế mà tôn giáo này đã phát biểu: "Chúng ta là kết quả của những gì chúng ta đã tạo ra, và chúng ta sẽ là kết quả những gì mà chúng ta đang làm".

Theo lời dạy này, ta thấy nhân và quả đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Trong vòng nhân quả ấy, có thể nhìn thấy được cái nhân đầu tiên, vì cái nhân đó luôn trở thành cái quả và cái quả lại biến thành cái nhân.

A great teacher

The founder of this unique religion is not a myth but a Great Teacher who really lived in this world. He never tried to introduce himself as a supernatural being but as a human being who realised the truth, the secret of life and the real cause of suffering and happiness. Today, this Teacher is not only honoured by hundreds of millions of his followers but also by every cultured and intellectual man throughout the world. This Noble Man, this Liberator, this Social Reformer, this Democrat, this Inciter and Inspirer into higher living passed away at the age of eighty leaving behind a message for humanity to be made use of, to gain happiness in this existence and the existences to come and to finally attain permanent peace and happiness.

The Great Teacher comforted the bereaved by His consoling words. He helped the poor that were neglected. He ennobled the lives of the deluded and purified the corrupted lives of the criminals. He encouraged the feeble, united the divided, enlightened the ignorant, clarified the mystic, guided the benighted, elevated the base and dignified the noble. Both rich and poor, saints and criminals loved Him alike. Despotic and righteous Kings, famous and obscure princes and nobles, generous and stingy millionaires, haughty and humble scholars, destitutes, paupers, down trodden scavengers, wicked murderers, despised courtesans- all benefited by His words of wisdom and compassion.

His noble example was a source of inspiration to all. His serene and peaceful countenance was indeed a soothing sight to the pious eyes. His message of peace and tolerance was welcome by all with indescribable joy and was of eternal benefit to everyone who had the fortune to hear and practise it. His iron will, profound wisdom, universal love, boundless compassion, selfless service, historic renunciation, perfect purity, magnetic personality, exemplary methods employed to propagate His Teaching and his final success- all these factors have compelled about one fifth of the population of the world today to hail this teacher as their supreme religious master.

This noble Teacher sacrificed his worldly pleasures for the sake of suffering humanity to seek the Truth in order to show the path of deliverance from suffering. He visited the poor people whilst Kings and Ministers visited Him. For forty five years after his enlightenment he had dedicated his life for the sake of suffering humanity and slept only two hours a day.

He was the perfect scientist in the field of life; so much so, that his teaching was acclaimed as the only scientific religion. He examined man through a thorough investigation of both Name and Form and proved on the anvil of Truth the true potentiality of man. He flashed an illuminating ray of enlightenment dispelling the darkness of ignorance.

To the moralist, He has the highest code of discipline and He is the symbol of perfection. He was the perfect model of all the virtues he preached. His life had not a stain upon it. 

He was no doubt the most persuasive of all the religious teachers, but he never used compulsion as a means of gaining converts.

He was the humble servant of humanity, unperturbed by either praise or blame undeterred even by the most acute illness.

Một vị thầy cao quý

Người sáng lập ra tôn giáo độc đáo này không phải là một nhân vật huyền thoại mà là một bậc Đại sư đã từng sống thực trên đời này. Ngài không bao giờ tìm cách tự xưng mình là đấng siêu phàm mà chỉ là một người đã chứng đắc chân lý, điều bí mật của cuộc sống và khám phá ra nguyên nhân đích thực của hạnh phúc và khổ đau. Ngày nay bậc Đạo sư này không những được tôn vinh bởi hàng trăm hàng triệu tín đồ mà còn được mọi ngườivăn hóa và có kiến thức trên thế giới này kính trọng. Bậc Thượng nhân này, Bậc Giải thoát, Nhà Cải cách xã hội, Nhà Dân chủ, Người Thuyết phục, gây cảm hứng cho chúng ta về đời sống hướng thượng đã qua đời ở cái tuổi tám mươi để lại phía sau mình một kho tàng giáo lý khổng lồ cho nhân loại sử dụng để đạt đến hạnh phúc trong hiện tại và những kiếp về sau.

Bậc Đại Đạo Sư này đã an ủi những người gặp tang tóc bằng lời an ủi từ ái. Ngài giúp đỡ những kẻ nghèo khổ bị lãng quên. Ngài làm tăng thêm sự cao quý cho cuộc sống bị lừa dối và làm trong sạch cuộc sống bị tha hóa bởi những tội ác. Ngài ủng hộ những kẻ yếu hèn, liên kết những người chia rẽ, soi sáng kẻ si mê, kẻ theo thuyết thần bí, dẫn dắt kẻ ngu tối, nâng cao phẩm giá kẻ hạ liệt, và người cao thượng. Cả người giàu và kẻ nghèo, cả thánh nhântội phạm đều tôn kính Ngài như nhau. Những Minh quân cũng như Bạo chúa, những vương tôn công tử nổi tiếngvô danh, những nhà triệu phú hào phóng và keo kiệt, những học giả khiêm tốn và cao ngạo, những người bần cùng, những người ăn xin bị chà đạp, kẻ giết người độc ác, những cô gái điếm bị khinh bỉ - tất cả đều được lợi ích nhờ lời dạy tràn đầy lòng từ bitrí tuệ của Ngài.

Tấm gương cao cả của Ngài là một cảm hứng tuyệt vời cho tất cả mọi người. Vẻ mặt trong sáng và yên bình của Ngài là hình ảnh dịu hiền đối với những cặp mắt mộ Đạo. Lời dạy về hòa bình và lòng khoan dung của Ngài đã được đón tiếp với tất cả niềm hân hoan khó tả và không ngừng làm lợi ích cho những ai có cơ hội nghe thấy và thực hành . Ý chí sắt thép, trí tuệ, tình thương muôn loài, lòng từ bi vô bờ bến, vô ngã, sự xuất trần mang tính lịch sử, sự thanh tịnh hoàn toàn, cá tính đầy sức thu hút, những pháp môn gương mẫu được sử dụng để truyền bá giáo lýthành quả tối hậu của Ngài - Tất cả những yếu tố ấy đã thúc đẩy một phần năm dân số trên thế giới hiện nay hoan nghênh vị thầy này như là một bậc Đạo Sư tối thượng.

Người thầy vĩ đại này đã hy sinh những thú vui của trần gian và vì nổi khổ đau trièn miên của nhân loạiđi tìm chân lý rồi vạch ra con đường thoát khổ. Ngài đã viếng thăm những người nghèo khổ trong khi hàng vua chúa và đại thần lại viếng Ngài. Trong bốn mươi lăm năm sau khi đạt đạo, Ngài đã cống hiến cuộc đời mình vì sự nghiệp cứu khổ độ sanh và Ngài chỉ ngủ hai giờ mỗi ngày.

Ngài là một nhà khoa học toàn hảo trong lĩnh vực cuộc sống, hoàn hảo đến độ lời dạy của Ngài đã được khẳng định là giáo lý duy nhất có tính khoa học. Ngài quan sát con người qua một cuộc nghiên cứu cả Danh lẩn Sắc, và chứng minh trên bình diện chân lý tiềm năng thật sự của con người. Ngài đã làm lóe lên tia sáng chói lọi của sự giác ngộ đẩy lùi bóng đêm của vô minh.

Đối với nhà đạo đức Ngài đã đạt đến giới hạnh cao độ và Ngài là biểu trưng tối thiện. Ngài là khuôn mẫu toàn bích cho mọi đức tính mà Ngài đã thuyết giảng. Cuộc sống của Ngài không bị vết nhiễm ô nào cả.

Hiển nhiên ngài là một bậc Đạo sư có sức thuyết phục cao nhất trong các bậc giáo chủ, nhưng Ngài không bao giờ dùng áp lực làm một phương tiện để cảm hóa người khác vào đạo.

Ngài là người phục vụ khiêm tốn của nhân loại, Ngài không bị giao động trước lời khen chê cũng như không ngã lòng trước căn bệnh kịch liệt nhất (trước khi diệt độ ở Kusinara).

Peace, happiness, and salvation

This Great Teacher has shown the path to Peace, Happiness and Salvation for every living being. His way of teaching is liberal, rational, scientific and understandable, leading towards enlightenment.

Today the message of peace of this Great Universal Teacher is more important than ever before when human beings are intoxicated with anger, greed, jealousy and pride.

This Teacher was born to this world to dispel the darkness of ignorance and to save the world from its ills. Through the world many people remain without believing or practising any form of religion. However if they would only take a little bit of pain to study and understand what this Great Teacher had taught, they could easily clarify their doubts, if any, and be convinced as to the religion that could best contribute to man?s happiness. 

Whether one believes in him or not his teaching nevertheless has its effect on all peoples. His message was given to the world without any violation nor was a single drop of blood shed in its name. This teaching illuminates the way by which mankind could cross from a would of unsatisfactoriness to a new would of light, love, peace and happiness.

The twenty-five centuries old teaching of this great teacher is strong enough to face any challenge without reversing or giving any new interpretation to its original teaching. This does not contradict the achievements and findings of the modern scientists.

Although virtue is necessary for the attainment of salvation, it in itself would not be sufficient. It must be combined with wisdom. Virtue and wisdom are like the pair of wings of a bird. Wisdom could also be compared to a vehicle that brings man up to the gate of salvation, but the actual key that opens the gate is wisdom.

An bình, hạnh phúc, và cứu độ

Người thầy vĩ đại này đã chỉ ra con đường đưa đến hòa bình, hạnh phúccứu độ cho mọi chúng sanh. Con đường của Ngài thật bao dung rộng rãi, hợp lý, có tính khoa học và có thể hiểu được, hướng đến giác ngộ.

Ngày nay bức thông điệp hòa bình của vị đại Đạo sư này càng quan trọng hơn bao giờ hết khi nhân loại đang say mê vì hận thù, tham lam, ganh ghétkiêu mạn.

Vị thầy này giáng sinh vào thế giới này để xua tan bóng tối của vô minhcứu độ trần gian thoát khỏi những cái xấu của nó. Hiện nay trên toàn thế giới nhiều người vẫn không tin tưởng hoặc chưa thực hành bất cứ một tôn giáo nào. Tuy nhiên, nếu họ chịu khó học hỏitìm hiểu đôi chút những gì mà đức Đại Đạo sư này chỉ dạy thì họ có thể dễ dàng giải tỏa những nghi ngờ của họ. Nếu tìm hiểutin tưởng vào tôn giáo này, nó có thể đóng góp phần tốt đẹp nhất vào hạnh phúc của con ngườiCon người dù tin hay không tin Ngài, lời dạy của Ngài vẫn có ảnh hưởng đến mọi dân tộc. Lời nhắn nhủ của Ngài đã được trao truyền cho nhân loại mà không gây ra bất cứ một cuộc bạo loạn nào, cũng chẳng làm rơi một giọt máu nào vì nhân danh đó. Lời dạy này soi sáng con đường nhờ đó mà nhân loại có thể vượt thoát khỏi thế giới đầy đau khổ này để đi đến một thế giới đầy ánh sáng, thương yêu, yên bình và hạnh phúc.

Đã trải qua hai mươi lăm thế kỷ rồi mà lời dạy xa xưa của vị Đại Đạo sư này vẫn còn đủ mạnh để đương đầu với không biết bao nhiêu thử thách mà không làm, hoặc tạo ra một sự diễn dịch mới nào so với lời dạy thuở ban sơ của Ngài. Giáo lý này không mâu thuẫn với thành quả và những khám phá của các khoa học gia hiện đại.

Mặc dù giới hạnh rất cần thiết để đạt đến giải thoát, chính nó cũng sẽ không đủ. Nó phải kết hợp với trí tuệ. Giới hạnhtrí tuệ giống như đôi cánh chim. Trí tuệ cũng có thể so sánh với cặp mắt của con người, còn giới hạnh ví như đôi chân. Giới hạnh lại có thể so sánh như một chiếc xe chở nhân loại đến ngưỡng cửa giải thoát, nhưng chìa khóa thật sự mở cửa là trí tuệ.

Heavenly bliss

The followers of this religion never regard themselves as being the only blessed people who could get the chance to attain heavenly bliss. Man creates his own hell or heaven according to his own way of life.

In accordance with this teachings, we believe that anyone can enjoy heavenly bliss so long as he leads a righteous way of life, whatever his religious belief. Heaven is not reserved for or monopolised by any one particular sect or religious community but is open to all.

Hạnh phúc miên viễn

Người tín đồ theo đạo này không bao giờ xem mình như là những người được ban phước duy nhất có thể nắm lấy cơ hội để đạt đến nền hạnh phúc miên viễn. Con người tự tạo cho mình địa ngục hoặc thiên đường tùy theo lối sống của mình.

Theo đúng tôn giáo này, chúng ta tin rằng bất cứ ai cũng có thể hưởng được niềm hạnh phúc miên viễn nếu họ thực hiện lối sống chân chánh, cho dù tín ngưỡng của họ là gì đi nữa. Thiên đường không dành riêng cho ai hoặc được nắm giữ của bất cứ một tôn giáo đặc biệt nào hay một cộng đồng tôn giáo nào mà nó được mở rộng cho tất cả.

Tolerance and understanding

The tolerance, understanding and respect of the other man?s views are worthy virtues upheld by the followers of this religion. Loving kindness, compassion and sympathy towards others are not limited to human beings only but extended to every other living being.

Lòng bao dungthông cảm

Khoan dung, thông cảmtôn trọng những quan điểm của người khác là những đức tính cao quý được các tín đồ tôn giáo này gìn giữ. Tình thân ái và sự thông cảm hướng đến người khác không chỉ giới hạn trong loài người mà còn mở rộng cho tất cả mọi sinh linh khác.

A way of life

This religion is so clear and logical that it gives complete answers to all important aspects and questions and provides a solid foundation to help mankind towards a positive and a better way of life.

This religion does not divide mankind into two groups, the "saved" and the "lost" but as civilised force it has tamed the wild and refined the tamed.

Followers of this religion have no faith in petitional or intercessory prayers, but they believe in the importance of self-exertion and in the efficacy of meditation that leads one to self conquest, self-control, self-purification, relief and enlightenment. Meditation serves as a tonic both to the heart and the mind.

Một lối sống

Tôn giáo này thật minh bạchhợp lý luận nên đã giải đáp đầy đủ tất cả các lĩnh vực và những vấn đề quan trọng đồng thời còn tạo ra một nền tảng vững chắc để giúp cho nhân loại hướng về một lối sống tích cựctốt đẹp hơn. 

Tôn giáo này không chia nhân loại thành hai nhóm, nhóm được cứu độ và nhóm bị đọa lạc mà giống như một sức mạnh đã được hoàn thiện, thuần hóa những kẻ hung hăng và làm thanh cao hơn những người được giáo hóa .Tín đồ của tôn giáo này không tin tưởng vào những lời cầu xin của mình hoặc qua trung gian của người khác, mà họ chỉ tin vào tầm quan trọng của nỗ lực bản thânhiệu quả của thiền định dẫn con người đến chiến thắng bản thân, điều phục bản thân, tự thanh tịnh, cứu độgiải thoát. Thiền định được xem như một liều thuốc bổ cho cả tâm và trí.

Man can mould his life

Followers of this religion believe that mind is the all-powerful force and creator and the destroyer of man and is the architect of man?s fate. Therefore, man is capable of moulding anything if he only knows how to make use of this mind.

In fact this religion has been an admirable lighthouse for guiding mankind towards peace, happiness, and eternal bliss. The world today is riddled with racial, international, communal, economical and ideological misunderstandings. To solve these complex problems, people must exercise the spirit of benevolence and tolerance towards each other, and this can be best cultivated under the guidance of this religion, which inculcates ethical-moral co-operation for the universal good. Man must come to realise that spiritual development is more important than the attainment of material development for the happiness and welfare of mankind. They must also practise truth, justice, service, charity and love if this world is to be turned into a better place to live in.

Con người có thể kiến tạo đời sống của chính mình

Tín đồ của tôn giáo này tin rằng tâm thức là tất cả nguồn sức mạnh, là năng lực sáng tạo đồng thời hủy diệt con người và nó cũng chính là năng lực xây dựng vận mệnh con người. Vì thế bạn có khả năng tạo ra bất cứ thứ gì nếu bạn biết cách sử dụng đúng cái tâm ấy.

Thật vậy, Đạo này là một ngọn hải đăng đáng khâm phục vì đã đưa nhân loại đến hòa bình và an lạc vĩnh hằng. Thế giới ngày nay đang rối lên vì những hiểu lầm giữa các chủng tộc, giữa các quốc gia, giữa các cộng đồng trong các vấn đề kinh tế và cả về ý thức hệ. 

Để giải quyết những vấn đề phức tạp này, con người phải thực hành tinh thần bao dung rộng lớn đối với nhau và điều này có thể được phát triển tốt nhất dưới sự hướng dẫn của đạo này, việc ấy lại ấn định sự hợp tác giữa đạo đứctinh thần vì lợi ích chung cho mọi loài. Con người phải nhận ra rằng sự phát triển tâm linh quan trọng hơn là đạt được sự phát triển về vật chất để đem lại an lạchạnh phúc cho con người. Họ cũng phải thực hành lòng chân thật, tính công bằng, phục vụ từ thiện và tình yêu thương nếu muốn biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp để sống.

Real religion

There is no virtue better than the cultivation of universal love. No happiness sweeter than mental tranquillity, no truth clearer than the understanding of natural phenomena, no religion higher than moral and intellectual development and no philosophy greater than that which could bring about immediate results visible to everybody.

Tôn giáo thật sự

Không có đức hạnh nào tốt hơn là sự phát triển tình thương yêu muôn loài. Không có một hạnh phúc nào ngọt ngào hơn sự bình yên của tâm hồn, không có chân lý nào rõ ràng hơn là sự thấu triệt được các hiện tượng của thiên nhiên, không có một tôn giáo nào cao hơn sự phát triển tri thứcđạo đứccuối cùng, không có một triết lý nào vĩ đại hơn có thể mang đến một kết quả ngay trong hiện tạimọi người đều có thể trông thấy được.

Free religion

This religion does not obstruct anyone from reading and learning the teachings of other religions; because fanaticism is naked. A fanatic cannot allow himself to be guided by reason or better still by the scientific principle of observation and analysis. Therefore, the follower of this religion is a free man with an open mind and is not subservient to anyone for his spiritual development.

If you would care to read a little more of the ethical way of this religion, you will find that you would have to withdraw all previous misunderstandings you would have had about this religion. One should not merely judge the value of a religion by just observing certain practices performed by some uneducated followers; instead one should always try to understand the fundamental teachings of that religion.

Tôn giáo tự do

Tôn giáo này không cản trở bất cứ ai muốn học hỏi giáo lý của những tôn giáo khác. Vì chủ nghĩa cuồng tín đã bị vạch trần. Một người cuồng tín không thể tự cho phép lý trí của mình dẫn dắt hoặc tốt hơn nữa là được nguyên tắc phân tích và quan sát của khoa học hướng dẫn. Vì thế, người theo đạo này là một người tự do, có đầu óc phóng khoáng và không chịu phục tùng bất cứ ai vì sự phát triển tâm linh của mình.

Nếu bạn thích đọc đôi chút về đường lối đạo đức của tôn giáo này, thì bạn sẽ khám phá ra rằng bạn sẽ phải rút lại tất cả những hiểu lầm đã có trước đây về đạo này. Người ta không thể phán đoán giá trị của một tôn giáo qua sự quan sát một vài cách hành trì của một số tín đồ chưa được giáo dục. Thay vào đó ta phải luôn cố gắng tìm hiểu những lời dạy cơ bản ở trong tôn giáo đó.

Man and God

Instead of placing man and his destiny under the arbitrary controls of an unknown God, and making him subservient to such a supreme power, this religion raised the status of mankind and accorded man the credit due to him for his intelligence.

This religion tells us how to render selfless service to everyone without expecting even a reward. Followers of this religion abstain from evil not because of fear of God but through realising the cause which bring about suffering to living beings.

Their motive of doing good to help others is not to please a God, in expectation of a reward, but due to feelings of compassion towards others.

This religion teaches you how to find the way to perfect goodness and wisdom without a "personal God," the highest knowledge without "revelation," a moral world order and just retribution, carried out of necessity by reason of the laws of nature and of our own being; continued existence without a separate "immortal soul," eternal bliss without a local heaven; the possibility of redemption without a vicarious redeemer, a salvation in which every one is his own saviour, and which can be obtained in this life and on this earth by the exercise of one?s own faculties.

Without sensuous pleasures would life be endurable? Without belief in immortality can man be moral? Without praying to a God can man advance towards righteousness? "Yes," said the founder of this religion; their ends could be attained by service by purity, discipline and wisdom. These good qualities bring calmness, peace, happiness and salvation to life.

Con ngườiThượng Đế

Thay vì đặt con người vào số phận của họ dưới sự điều khiển độc quyền của một vị Thượng Đế xa lạ nào đó và khiến cho họ tuân phục đối với một sức mạnh tối thượng như vậy. Đạo này đã nâng vị trí của nhân loại lên và tuyên bố rằng con ngườiuy quyền nhờ có trí thông minh của riêng mình.

Đạo này cho chúng ta biết làm thế nào để phục vụ một cách vị tha với mọi người mà không mong đợi được phần thưởng. Người theo Đạo này kiêng làm những điếu ác không phải vì sợ Thượng Đế mà vì nhận ra nguyên nhân mang đến khổ đau cho chúng sanh.

Động cơ làm việc thiện để giúp người khác không phải là để Thượng Đế hài lòng, trong niềm mong đợi một phần thưởng nào đó, mà vì lòng thương xót kẻ khác.

Đạo này hướng dẫn bạn cách khám phá ra con đường hoàn thiện đức tính và trí tuệ mà không cần một vị Thượng Đế nào giúp cả, đạt đến kiến thức cao nhất không có sự mặc khải của Thượng Đế, một trật tự đạo đức của thế giới và khen thưởng công bằng, cần được thực hiện theo các quy luật tự nhiên và chính đời sống bản thân ta; sự sinh tồn cứ tiếp tục mà không có một "Linh hồn bất tử" riêng biệt, niềm cực lạc miên viễn mà không có một thiên đường ở một nơi nào cả; có khả năng cứu rỗi mà không có người chịu tội thay cho người khác, một sự cứu rỗi mà trong đó mỗi người là vị cứu tinh cho chính mình và điều đó có thể đạt được ngay trong đời này và ngay trên mặt đất này nhờ sự tập luyện khả năng của chính mình. 

Nếu khônglạc thú ngũ quan thì ta có chịu đựng nỗi đời sống không? Nếu khôngniềm tin vào sự bất tử thì con người có thể đạo đức không? Nếu không có sự cầu xin một vị Thượng Đế thì con người có thể tiến đến chỗ chân chính không? "Vẫn có", vị Thầy sáng lập Đạo này đã khẳng định thế; các cứu cánhthể đạt được nhờ sự phục vụ người khác, lòng thanh tịnh, giới luậttrí tuệ. Những phẩm chất tốt này mang đến sự thanh thản, hạnh phúcgiải thoát cho cuộc đời khỏi khổ đau.

Cosmic Law

The cosmic law as explained in this religion solves the problem of suffering, the mystery of fate and predestination of some religions, the problem of infant prodigies, and above all, the inequality of mankind. Understanding of this law gives them consolation, hope, self-reliance and moral courage. It validates their effort, kindness, their enthusiasm, and makes them ever kind, tolerance, and considerate, for they understand that no worlding is entirely good or entirely bad.

Quy luật vũ trụ

Quy luật vũ trụ như đã được giải thích trong tôn giáo này là giải quyết vấn đề khổ đau, cái bí mật của số phận và tính tiền định của một vài tôn giáo, vấn đề thần đồng và đặc biệt nhất là sự bất bình đẳng của loài người. Hiểu rõ những quy luật này đem lại cho họ niềm an ủi, hy vọng, tự tin và tinh thần dũng cảm. Nó làm tăng nỗ lực, từ ái và lòng nhiệt tâm của họ, và khiến cho họ luôn luôn hoan hỷ, rộng lượnglưu tâm đến kẻ khác, vì họ hiểu rằng không một phàm nhân nào hoàn toàn tốt mà cũng không hoàn toàn xấu.

Modern Religion

This is not a theory but a practical way of life. This is the oldest religion in history, yet most modern in every respect. It advises one not to become slave to any god or external power but to cultivate one?s own hidden power by using his own effort and intelligence to overcome difficulties. 

It has every quality required of a rational religion that will fit into the future world. It is scientific, rational, and progressive. It will be a pride for anyone to call himself a follower of this religion in the modern world. It is in fact more scientific than science, more socialistic than socialism and more progressive than all the progressive elements in the spiritual field.

Tôn giáo hiện đại

Đây không phải là lý thuyết mà là lối sống thực tiễn. Đấy là tôn giáo cổ nhất trong lịch sử, tuy nhiên lại hiện đại nhất trong mọi lĩnh vực. Nó khuyên người ta không nên trở thành nô lệ đối với bất cứ thần linh hoặc sức mạnh bên ngoài mà phải tu tập, phát huy các tiềm lực sâu kín bên trong của mỗi người bằng cách tận dụng nỗ lực tự thân và trí tuệ để vượt qua mọi khó khăn.

Tôn giáo này có đủ mọi đức tính cần thiết của một tôn giáo dựa trên lý trí phù hợp với thế giới ở tương lai. Nó có tính khoa học, hợp lý luận và tiến bộ. Nó sẽ là một niềm tự hào cho ai tự gọi mình là tín đồ theo tôn giáo này trong thời hiện đại. Quả thật nó còn có tính khoa học hơn cả khoa học, nó có tính xã hội hơn cả xã hội chủ nghĩatiến bộ hơn cả mọi nhân tố tiến bộ trong lĩnh vực tinh thần.

No discrimination

It was this religion which for the first time in the history of the world revolted against the degrading caste system and taught equality in mankind and accorded equal opportunities for all to distinguish themselves in every walk of life. It was also this religion that gave real freedom to the womenfolk to study and practise a religion and accorded social equalities for the first time in the history of the world.

The Great Teacher declared that the gates to success and prosperity were open to all in every condition of life whether high or low saint or criminal, who would care to turn a new leaf and seek to aspire to perfection. He did not force his followers to be slaves either to himself or his teachings but granted them complete freedom of thought.

Không kỳ thị

Chính tôn giáo này lần đầu tiên trong lịch sử thế giới đã nổi lên chống lại hệ thống đẳng cấp thoái hóa và giảng dạy quyền bình đẳng trong loài ngườichấp nhận các cơ hội cho tất cả mọi người tự phân loại mình trong mọi đường đời. Cũng chính tôn giáo này đã ban quyền tự do thực sự cho nữ giới để học và hành đạochấp nhận sự bình đẳng xã hội lần đầu tiên trong lịch sử thế giới.

Bậc thầy vĩ đại ấy đã tuyên bố rằng những cánh cửa tiến đến thành côngthịnh vượng sẽ được mở rộng cho tất cả mọi người trong mọi điều kiện sống dù cao sang hay thấp hèn, dù thánh thiện hay tội lỗi, tất cả những ai muốn lật qua một trang mới và tìm cách vươn tới sự hoàn thiện. Ngài không buộc những người tín đồ phải làm nô lệ cho chính Ngài, Ngài đã ban cho họ được tự do hoàn toàn về tư tưởng.

Impermanence

This religion resolves the living being into mind and matter which are in a state of constant flux, not remaining for two consecutive moments the same. The whole process of these psycho-physical phenomena keeps constantly changing. Thus they arise and perish and the cycle goes on. Therefore nothing will remain permanently either in this world or in any other world. This religion also believes that there are living beings in the other world systems throughout the universe.

Vô thường

Tôn giáo này lại phân tích một vị hữu tình thành hai phần tâm và vật, đó là một trạng thái luôn biến chuyển, không hề có hai khoảnh khắc kế tiếp lại tương đồng. Tất cả quá trình hiện tượng tâm sinh lý này là thay đổi không ngừng. Như thế chúng sanh khởi rồi tiêu diệt và chu kỳ ấy cứ tiếp tục mãi. Do vậy không có gì tồn tại mãi hoặc trong thế giới này hoặc ở bất cứ thế giới khác. Tôn giáo này cũng tin rằng còn có các loài hữu tình ở trong một hệ thống thế giới khác trên toàn vũ trụ.

Commandments and precepts

There are no commandments in this religion to obey; instead there are only precepts to observe voluntarily. By observing the precepts such as abstaining from (a) Killing, (b) Stealing, (c) Adultery, (d) Telling lies and (e) Taking alcoholic drinks, they could purify themselves in so doing help others also to live peacefully.

Điều răn và giới luật

Không có những điều răn trong tôn giáo này buộc phải tuân theo; thay vào đó chỉ là những giới luật để tự nguyện hành trì bằng cách tuân theo những nguyên tắc như tránh sát sanh, trộm cắp, tà tâm, nói dối và uống rượu, con người có thể thanh lọc mình trong lúc giúp đỡ cho những kẻ khác sống yên bình.

Our aim

Our aim in publishing this article is not to convert others into our faith but to enlighten them to seek peace and happiness and to practise their religion according to their own convictions without resorting to blind faith. We encourage every person to practise his own religion properly if he could really find truth, peace, happiness, wisdom and salvation in it.

This religion may be the answer to many of your spiritual problems or it may give fresh direction to your thinking on religious and philosophical matters. It may also help you to understand the life and culture of Asia. You may find in this religion the spiritual guidance the modern world needs, to eradicate the evils.

This religion brought into the world a new spirit, a new hope, a new path, the truth of which and the necessity of which is seen and felt today as of old.

Whatever be your purpose, we invite you to take a closer look at this religion and ideals of its founder. We are ready to help you. Our organisation will guide you in your reading and assist you to obtain reliable reading materials.

The great religion referred to in this article is Buddhism and the founder of this religion is none other than GotamaThe Buddha.

May you all be well and happy.

Mục đích của chúng tôi

Mục đích của chúng tôi khi in tập sách nhỏ này không phải để cải hóa người khác tin theo Đạo của chúng tôi mà chỉ muốn làm cho họ sáng tỏ để tìm đến an bìnhhạnh phúc và để thực hành tôn giáo theo niềm tin riêng của bạn mà không theo đạo một cách mù quáng. Chúng tôi khuyến khích bạn cứ thực hành Đạo của mình một cách phù hợp. Nếu bạn có thể thực sự tìm thấy chân lý, đạt được sự yên bình, hạnh phúc, khai mở được trí tuệ và sự tự cứu ở trong đó.

Tôn giáo này sẽ có thể giải đáp nhiều vấn đề tâm linh của bạn hoặc nó có thể trao cho bạn một hướng mới trong tư duy của bạn về Tôn giáoTriết học. Nó cũng có thể giúp bạn hiểu biết được đời sốngvăn hóa của Á Châu. Bạn có thể tìm thấy trong tôn giáo này sự hướng dẫn tinh thầnthế giới ngày nay đang cần để nhổ tận gốc rễ mọi điều ác xấu.

Tôn giáo này đã đưa vào thế giới một tinh thần mới, một hy vọng mới, một con đường mới, một chân lý và nhu cầu vẫn được nhìn thấy và cảm nhận từ xưa đến nay.

mục đích bạn là gì đi nữa, chúng tôi cũng xin mời các bạn hãy nhìn kỹ những lý tưởng của vị sáng lập ra nó, chúng tôi đang sẵn sàng để giúp bạn. Tổ chức của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong việc đọc sách và giúp bạn có được những tài liệu sách báo đáng tin cậy.

Tôn giáo vĩ đại đã được nói đến trong bài viết này chính là Đạo Phật và người sáng lập ra tôn giáo này không ai khác hơn chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Cầu chúc tất cả các bạn luôn được an lạchạnh phúc.Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
16/09/2014(Xem: 16334)
01/08/2011(Xem: 27611)
12/07/2011(Xem: 34938)
17/11/2013(Xem: 41544)
16/11/2011(Xem: 32319)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana