Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Zhadeu Trulshik Chenpo Ngawang Chokyi Lodro (1924-2011)

31/08/202012:50 CH(Xem: 4894)
Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Zhadeu Trulshik Chenpo Ngawang Chokyi Lodro (1924-2011)

TIỂU SỬ VẮN TẮT
ĐỨC ZHADEU TRULSHIK CHENPO NGAWANG CHOKYI LODRO (1924-2011)
Nyoshul Khen Rinpoche[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 

trulshik rinpoche (2)
Đức Zhadeu Trulshik Chenpo Ngawang Chokyi Lodro là vị đạoduy nhất còn trụ thế[2], người đã thọ nhận những chỉ dẫn cốt tủy về bí mật thù thắng từ Shuksep Jetsun Rinpoche. Nhiều đạo sư tôn quý, với năng lực tâm linh, đã công nhận Ngài từ khi còn nhỏ là Tulku [vị tái sinh] của Terchen Trulshik Dongak Lingpa[3] và Ngài đã được tấn phong như vậy. Dưới sự dìu dắt của nhiều giáo thọ sư, Ngài tiến hành các nghiên cứu, bắt đầu bằng ngữ pháp và tiếp tục qua Trung Quán, Bát Nhã, Luật, Luận và v.v. Ngài rèn luyện trong các Kinh điển, Mật điển và nhiều lĩnh vực kiến thức khác.

Đức Ngawang Chokyi Lodro thọ đại giới trong truyền thống của Đại Phương Trượng Shantarakshita [Tôn giả Tịch Hộ] từ Ngài Gyurme Chokyi Drakpa, em trai của vị Tulku của Tu viện Mindrolling[4]. Giữ gìn giới luật thanh tịnh, trong thời kỳ sau đó, Ngài là ngọc báu vương miện với tất cả những vị giữ gìn giới luật tu sĩgiáo lý liên quan. Ngài đã thọ nhận nhiều giáo lý và trao truyền của Kim Cương thừa, chẳng hạn luận giải về Mật điển Tinh Túy Bí Mật [Guhyagarbha], điều mà Ngài thọ nhận từ vị Khenpo vĩ đại của Tu viện Mindrolling.

Kyabje Dudjom Rinpoche ban cho Ngài Kho Tàng Giáo Lý Ẩn Giấu Quý Báu[5], các trao truyền Kama của trường phái Nyingma và nhiều giáo lý khác, cũng như các Terma sâu xa, bao gồm những phát lộ của chính Dudjom Rinpoche, chẳng hạn pho Phổ Ba Kim Cương Pudri Rekphung [Dao Phá Hủy Ngay Khi Chạm]. Dudjom Rinpoche cũng tiên đoán, bằng những lời tán thán, rằng Đức Ngawang Chokyi Lodro sẽ là vị trông giữ những giáo lý này.

Từ Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche[6], Đức Ngawang Chokyi Lodro thọ nhận những trao truyền cho Kangyur quý báu, lời khuyên tâm linh và một đại dương chân chính các quán đỉnh chín muồichỉ dẫn giải thoát, bao gồm Kho Tàng Chỉ Dẫn Tâm Linh [Damngak Dzod[7]]. Ngài đã thực hành chúng cho đến khi tâm của đạo sưđệ tử hòa nhập, trở thành một. Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche tán thán Đức Ngawang Chokyi Lodro bằng cách vinh danh Ngài là vị trông giữ Terma của chính Khyentse Rinpoche – Tâm Yếu Liên Hoa. Bên cạnh đó, Đức Ngawang Chokyi Lodro đã thọ nhận toàn bộ các Terma khác của Khyentse Rinpoche.

Tại Gang-ri Tokar, Đức Ngawang Chokyi Lodro đã tu học với Không Hành Nữ Dakki Chonyi Zangmo, vị mà Ngài xem là đạo sư phi phàm trong gia đình Phật của Ngài. Bà đã trao cho Ngài những giáo lý Nyingtik bí mật của tịnh quang, Đại Viên MãnTinh Túy Đen [Yangti Nakpo[8]], Chuyến Bay Kim Sí Điểu[9] và vô vàn giáo lý khác liên quan đến Đại Viên Mãn tự nhiên. Ngài trở thành một vị trì giữ vĩ đại dòng truyền thừa rốt ráo của sự chứng ngộ.

Trong thời kỳ đầy biến động về sau, Đức Zhadeu Trulshik Chenpo Ngawang Chokyi Lodro đã thành lập một trung tâm ở vùng hẻo lánh Solo Khumbu, Nepal – [Tu viện] Thubten Dongak Choling – dựng lên cấu trúc cũng như các bức tượng và những vật chứa đựng bên trong. Đây là trụ xứ chính yếu của Ngài. Ngài chuyển Pháp luân cho nhiều tập hội tu sĩcư sĩ, ban những trao truyền Kama của trường phái Cựu Dịch, Kho Tàng Giáo Lý Ẩn Giấu Quý Báu vĩ đại và nhiều quán đỉnh chín muồi cũng như chỉ dẫn giải thoát khác.

Trulshik Rinpoche đã ban các quán đỉnhgiáo lý cho pho Đại Viên MãnTinh Túy Đentruyền giới tu sĩ ở nhiều quốc gia – trong số đó có Ấn Độ, Nepal, Sikkim và Bhutan – đóng vai tròđạo sư căn bản của giáo lý Luật Tạng quý báu. Các trước tác của Ngài cho đến nay bao gồm cuốn giáo khoa quán đỉnh, các nghi thức và giáo khoa giảng dạy cho Đại Viên MãnTinh Túy Đen, cũng như nhiều cuốn giáo khoa chỉ dẫn cốt tủy khác.

 

Nguồn Anh ngữ: Nyoshul Khenpo Jamyang Dorje, A Marvelous Garland of Rare Gems – Biographies of Masters of Awareness in the Dzogchen Lineage [tạm dịch: Tràng Ngọc Báu Hiếm Có Tuyệt Diệu – Tiểu Sử Chư Đạo Sư Giác Tính Trong Truyền Thừa Dzogchen], Padma Publishing.

Richard Barron (Lama Chokyi Nyima) chuyển dịch Tạng-Anh.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[1] Theo Rigpawiki, Nyoshul Khen Rinpoche hay Nyoshul Khenpo Jamyang Dorje (1932-1999) là một đạo sư lỗi lạc của truyền thống Dzogchen và là một vị có thẩm quyền về những giáo lý của Tôn giả Longchenpa đến mức các đệ tử của Ngài xem Ngài là Đức Longchenpa bằng xương bằng thịt. Ngài là đạo sư của rất nhiều vị Lama thuộc thế hệ trẻ hơn, cũng như rất nhiều vị thầy Phật giáo phương Tây.

[2] Kyabje Trulshik Rinpoche đã viên tịch vào năm 2011 tại Nepal – chú thích của người dịch Việt ngữ.

[3] Theo Rigpawiki, Terton Trulshik Dongak Lingpa tức Kunzang Thongdrol Dorje (1862-1922) – một vị phát lộ kho tàng tâm linh nổi tiếng và là tiền thân của Kyabje Trulshik Rinpoche. Đạo sư căn bản của Ngài là Peling Sungtrul thứ tám – Kunzang Dechen Dorje (1843-1891) và đệ tử xuất sắc nhất của Ngài là [Dzatrul Rinpoche] Ngawang Tenzin Norbu (1867-1942). Các phát lộ của Ngài bao gồm pho Đại Viên Mãn được phát lộ lại – Yangti Nakpo, vốn được phát lộ bởi Dungtso Repa ‘vị sau’.

[4] Theo RigpawikiTu viện Orgyen Mindrolling là một trong Sáu Tổ Đình của truyền thống Nyingma. Tu viện được thành lập bởi Tổ Minling Terchen Gyurme Dorje, tức Rigdzin Terdak Lingpa cùng với em trai Lochen Dharmashri vào năm 1676. Tu viện có một mối liên hệ thân thiết với Đức Dalai Lama thứ năm, nhưng bị phá hủy trong chiến tranh Dzungar năm 1717-1718, khi mà em trai của Tổ Terdak Lingpa, đại học giả Lochen Dharmashri bị sát hại. Con gái của Đức Terdak Lingpa, Bà Jetsun Mingyur Paldron, chạy đến Sikkim và sau đó trở lại Mindrolling, cùng với em trai Drinchen Rinchen Namgyal tái thiết Tu viện, với sự hỗ trợ của Polha Taiji.

Người đứng đầu [trưởng dòng] của Mindrolling là những vị kế thừa cha truyền con nối của Tổ Minling Terchen. Minling Trichen Rinpoche là vị trì giữ Pháp tòa thứ 11 và sau khi Ngài qua đời vào năm 2008, con trai của Ngài – Dungse Dalha Gyaltsen (sinh năm 1959) từ Tây Tạngtrở thành vị trì giữ Pháp tòa thứ 12.

[5] Theo Rigpawiki, Rinchen Terdzod – Kho Tàng Giáo Lý Ẩn Giấu Quý Báu là một trong Năm Kho Tàng Vĩ Đại của Tổ Jamgon Kongtrul. Đây là một tuyển tập từ tất cả các Terma được phát lộ cho đến thời của Ngài, bao gồm cả các kho tàng của Tổ Chokgyur Lingpa. Lo sợ rằng những giáo lý này sẽ bị mất, Ngài bắt đầu việc kết tập vào năm 1855 với sự gia trì của Tổ Jamyang Khyentse Wangpo và hoàn thành vào năm 1889. Đơn giản thọ nhận các quán đỉnh và khẩu truyền Rinchen Terdzod cũng cần từ 4 đến 6 tháng.

[7] Theo Rigpawiki, Kho Tàng Chỉ Dẫn Quý Báu – Damngak Dzod là một trong Năm Kho Tàng Vĩ Đại của Đức Jamgon Kongtrul. Đây là một tuyển tập những quán đỉnh chín muồi và chỉ dẫn sâu xa nhất thuộc về tám cỗ xe vĩ đại của truyền thừa thực hành.

[8] Theo Rigpawiki, Yangti Nakpo, Tinh Túy Đen hay tựa đề đầy đủ là Chữ Vàng Duy Nhất Của Tinh Túy Đen (Yangti Nakpo Sergyi Druchik), là một pho giáo lý Đại Viên Mãn, bao gồm các thực hành tập trung vào nhập thất tối (Yangti). Đầu tiên được tìm ra vào thế kỷ 15 bởi Dungtso Repa ‘vị sau’, pho giáo lý sau đó được tái phát lộ bởi Đức Trulshik Dongak Lingpa, tiền thân của Trulshik Rinpoche. Do đó, có hai truyền thừa cho Yangti Nakpo: truyền thừa dài từ Dungtso Repa ‘vị sau’ và truyền thừa ngắn thông qua Đức Trulshik Dongak Lingpa.

[9] Theo Rigpawiki, Chuyến Bay Của Kim Sí Điểu – Khading Shoklap – là tác phẩm thi ca về Trekchod và Togal của Đức Shabkar Tsokdruk Rangdrol.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)