Ebook Pdf Tiếng Việt Của Krishnamurti

01/08/201312:00 SA(Xem: 76128)
Ebook Pdf Tiếng Việt Của Krishnamurti

BỘ SÁCH ĐIỆN TỬ (EBOOK) TIẾNG VIỆT
CỦA KRISHNAMURTI
DO ÔNG KHÔNG DỊCH

pdf_download_2

 K01-SỔ TAY CỦA KRISHNAMURTI (Krishnamurti’s NoteBook)- Dịch 2005-Sửa 2013
 K02-GHI CHÉP CỦA KRISHNAMURTI (Krishnamurti’s Journal)-Dịch 2005-Sửa 2013
 K03-KRISHNAMURTI ĐỘC THOẠI (Krishnamurti To Himself)-Dịch 2006-sửa 2013
 K04-NGẪM NGHĨ HÀNG NGÀY CÙNG KRISHNAMURTI (Daily Meditation With Krishnamurti) -Dịch 2005-sửa 2013
 K05-THIỀN ĐỊNH 1969 (Meditation 1969)_Dịch 2005-Sửa 2013
 K06-THƯ GỬI TRƯỜNG HỌC (Letters to Schools)-Dịch 2006-Sửa 2013
 K07-NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG TẠI SAANEN-BROCKWOODPARK 1985 (Last Talks At Saanen…1985)-Dịch 2007-Sửa 2012
 K08-NGHĨ VỀ NHỮNG ĐIỀU NÀY (Think On These Things)-Dịch 2006- Sửa 2013
 K09-TƯƠNG LAI LÀ NGAY LÚC NÀY (The Future is Now)-Dịch 2008
 K10-BÀN VỀ THƯỢNG ĐẾ (On God)-Dịch 2008
 K11-BÀN VỀ LIÊN HỆ (On Relationship)-Dịch 2008
 K12-BÀN VỀ GIÁO DỤC (On Education)-Dịch 2007-Sửa 2013
 K13-BÀN VỀ SỐNG và CHẾT (On Living & Dying)-Dịch 2009
 K14-BÀN VỀ TÌNH YÊU và SỰ CÔ ĐỘC (On Love & Loneliness)-Dịch 2009
 K15-SỰ THỨC DẬY CỦA THÔNG MINH-TậpI (The Awakening of Intelligence)-Dịch 2009- Sửa lại 2013
 K16-SỰ THỨC DẬY CỦA THÔNG MINH Tập II (The Awakening of Intelligence)-Dịch 2009-Sửa lại 2013
 K17-BÀN VỀ XUNG ĐỘT (On Conflict)-Dịch 2009
 K18-BÀN VỀ SỢ HÃI (On Fear)-Dịch 2009-Sửa 2010
 K19-VƯỢT KHỎI BẠO LỰC (Beyond Violence)-Dịch 2009
 K20-BÀN VỀ HỌC HÀNH VÀ HIỂU BIẾT (On Learning & Knowledge)-Dịch 2009
 K21-SỐNG CHẾT CỦA KRISHNAMURTI (Tiểu sử) Bởi Mary Lutyens-Dịch 2009
 K22-NGHI VẤN KHÔNG ĐÁP ÁN (The Impossible Question)-Dịch 2010
 K23-TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG (The First & Last Freedom)-Dịch 2010-Sửa 2013
 K24-CÁ THỂ VÀ XÃ HỘI (Individual and Society) -Dịch 2010
 K25-BÀN VỀ KIẾM SỐNG ĐÚNG ĐẮN (On Right Livelihood) Dịch 2010-Sửa 2013
 K26-BÀN VỀ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯƠNG (On Nature & The Environment)-Dịch 2010
 K27-TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI (The Future of Humanity)-Dịch 2010
 K28-SỰ KẾT THÚC CỦA THỜI GIAN (The Ending of Time)- Dịch 2010
 K29-TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI (Social Responsibility)-Dịch 2010
 K30-CÁI GƯƠNG CỦA SỰ LIÊN HỆ (The Mirror of Relationship)-Dịch 2010
 K31-BÀN VỀ CÁI TRÍ VÀ SỰ SUY NGHĨ (On Mind & Thought)-Dịch 2010
 K32-TẠI SAO BẠN ĐANG ĐƯỢC GIÁO DỤC (Why are you being educated)-Dịch 2011
 K33-BÀN VỀ SỰ THẬT (On Truth)-Dịch 2010- Sửa 2012
 K34-TIỂU SỬ KRISHNAMURTI-Tập I (Krishnamurti’s Biography-Dịch 2011
 K35-TIỂU SỬ KRISHNAMURTI Tập II (Krishnamurti’s Biography)- Dịch 2011
 K36-TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH MẠNG (Tradition & Revolution)-Dịch -2011
 K37- KHỞI ĐẦU CỦA HỌC HÀNH (Beginnings of Learning)-Dịch 2011
 K38-GIÁO DỤC& Ý NGHĨA CỦA SỐNG (Education & Significance)-Dịch 2011
 K39-CUỘC ĐỜI TRƯỚC MẶT (Life Ahead)- Dịch 2011
 K40- GẶP GỠ SỰ SỐNG (Meeting Life)- Dịch-2011
 K01-SỔ TAY CỦA KRISHNAMURTI (Krishnamurti’s NoteBook)- Dịch 2005-Sửa 2013
 K02-GHI CHÉP CỦA KRISHNAMURTI (Krishnamurti’s Journal)-Dịch 2005-Sửa 2013
 K03-KRISHNAMURTI ĐỘC THOẠI (Krishnamurti To Himself)-Dịch 2006-sửa 2013
 K04-NGẪM NGHĨ HÀNG NGÀY CÙNG KRISHNAMURTI (Daily Meditation With Krishnamurti) -Dịch 2005-sửa 2013
 K05-THIỀN ĐỊNH 1969 (Meditation 1969)_Dịch 2005-Sửa 2013
 K06-THƯ GỬI TRƯỜNG HỌC (Letters to Schools)-Dịch 2006-Sửa 2013
 K07-NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG TẠI SAANEN-BROCKWOODPARK 1985 (Last Talks At Saanen…1985)-Dịch 2007-Sửa 2012
 K08-NGHĨ VỀ NHỮNG ĐIỀU NÀY (Think On These Things)-Dịch 2006- Sửa 2013
 K09-TƯƠNG LAI LÀ NGAY LÚC NÀY (The Future is Now)-Dịch 2008
 K10-BÀN VỀ THƯỢNG ĐẾ (On God)-Dịch 2008
 K11-BÀN VỀ LIÊN HỆ (On Relationship)-Dịch 2008
 K12-BÀN VỀ GIÁO DỤC (On Education)-Dịch 2007-Sửa 2013
 K13-BÀN VỀ SỐNG và CHẾT (On Living & Dying)-Dịch 2009
 K14-BÀN VỀ TÌNH YÊU và SỰ CÔ ĐỘC (On Love & Loneliness)-Dịch 2009


 K15-SỰ THỨC DẬY CỦA THÔNG MINH-TậpI (The Awakening of Intelligence)-Dịch 2009- Sửa lại 2013
 K16-SỰ THỨC DẬY CỦA THÔNG MINH Tập II (The Awakening of Intelligence)-Dịch 2009-Sửa lại 2013
 K17-BÀN VỀ XUNG ĐỘT (On Conflict)-Dịch 2009
 K18-BÀN VỀ SỢ HÃI (On Fear)-Dịch 2009-Sửa 2010
 K19-VƯỢT KHỎI BẠO LỰC (Beyond Violence)-Dịch 2009
 K20-BÀN VỀ HỌC HÀNH VÀ HIỂU BIẾT (On Learning & Knowledge)-Dịch 2009
 K21-SỐNG CHẾT CỦA KRISHNAMURTI (Tiểu sử) Bởi Mary Lutyens-Dịch 2009
 K22-NGHI VẤN KHÔNG ĐÁP ÁN (The Impossible Question)-Dịch 2010
 K23-TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG (The First & Last Freedom)-Dịch 2010-Sửa 2013
 K24-CÁ THỂ VÀ XÃ HỘI (Individual and Society) -Dịch 2010
 K25-BÀN VỀ KIẾM SỐNG ĐÚNG ĐẮN (On Right Livelihood) Dịch 2010-Sửa 2013
 K26-BÀN VỀ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯƠNG (On Nature & The Environment)-Dịch 2010
 K27-TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI (The Future of Humanity)-Dịch 2010
 K28-SỰ KẾT THÚC CỦA THỜI GIAN (The Ending of Time)- Dịch 2010
 K29-TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI (Social Responsibility)-Dịch 2010
 K30-CÁI GƯƠNG CỦA SỰ LIÊN HỆ (The Mirror of Relationship)-Dịch 2010
 K31-BÀN VỀ CÁI TRÍ VÀ SỰ SUY NGHĨ (On Mind & Thought)-Dịch 2010
 K32-TẠI SAO BẠN ĐANG ĐƯỢC GIÁO DỤC (Why are you being educated)-Dịch 2011
 K33-BÀN VỀ SỰ THẬT (On Truth)-Dịch 2010- Sửa 2012
 K34-TIỂU SỬ KRISHNAMURTI-Tập I (Krishnamurti’s Biography-Dịch 2011
 K35-TIỂU SỬ KRISHNAMURTI Tập II (Krishnamurti’s Biography)- Dịch 2011
 K36-TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH MẠNG (Tradition & Revolution)-Dịch -2011
 K37- KHỞI ĐẦU CỦA HỌC HÀNH (Beginnings of Learning)-Dịch 2011
 K38-GIÁO DỤC& Ý NGHĨA CỦA SỐNG (Education & Significance)-Dịch 2011
 K39-CUỘC ĐỜI TRƯỚC MẶT (Life Ahead)- Dịch 2011
 K40- GẶP GỠ SỰ SỐNG (Meeting Life)- Dịch-2011
 K41-GIỚI HẠN CỦA SUY NGHĨ (The Limits of Thought)- Dịch 2012
 K42-LỬA TRONG CÁI TRÍ (Fire in The Mind)-Dịch 2012

 K43-NÓI CHUYỆN TẠI NHÀ BẾP (1001 Lunches with Krishnamurti…) Dịch 2012
 K44-NÓI CHUYỆN CÙNG SỐNG Tập I (Commentaries On Living) Dịch 2012
 K45- BÀN VỀ TỰ DO (On Freedom)-Dịch 2012

 K46-THÂM NHẬP THẤU TRIỆT (Exploration Into Insight)- Dịch 2013
 K47-NÓI CHUYỆN CÙNG SỐNG Tập II (Commentaries on Living-Second Series)
 
K48-NÓI CHUYỆN CÙNG SỐNG TẬP III-2013

 

VÀI NÉT VỀ DỊCH GIẢ

ongkhong_02smÔng Không tên thật là Lê Ninh, sinh năm 1947 tại Tỉnh Vĩnh Phúc (miền Bắc Việt nam), là Cựu sĩ quan quân lực VNCH trước 1975. Du học 2 năm tại Mỹ. Sau năm 1975 học tập cải tạo 21 ngày. Đi vùng kinh tế mới, trở về lại thành phố, bán vé số, bán nước mía, mưu sinh đủ nghề…. Chỗ ở của gia đình ông (cùng vợ và 3 con) trong suốt 38 năm qua là căn gác xép 30-40m2, cũng là nơi dạy kèm Anh văn cho học sinh luyện thi đại học để kiếm sống qua ngày. Ông dịch sách của Krishnamurti từ đầu năm 2005. Tháng 4 năm 2005 Ông Không bị bệnh lao phổi. Bác sĩ Bệnh Viện Lao chẩn đoán chỉ còn sống được vài tháng. Ông chuyển sang ăn chay một thời gian ngắn, rồi dùng gạo lứt muối mè, không thuốc men gì cả cho đến ngày ra đi 8 năm sau đó.

Suốt thời gian lâm bệnh Ông Không vẫn miệt mài dịch sách và dạy học. Đầu tháng 6-2013 bệnh tình rất yếu, gần như kiệt sức. Ngày 04-7-2013 vào lúc 04g00 sáng, Ông Không đã lặng lẽ từ giã cõi đời để lại ngoài người vợ và ba người con còn có 48 quyển sách dịch. Đám tang đã được tổ chức rất đơn giản, thân xác được hoả thiêu và tro cốt đã được gia đình và bạn của Ông bơi ra ngoài khơi biển Nha Trang rải. Các sách của Ông Không đã được lưu trữphổ biến trên mạng Thư Viện Hoa Sen từ năm 2005 và mới đây một người bạn ở Na-uy (Ông Janerik) hàng năm đều qua Việt Nam 'đàm đạo' với Ông Không, ông ấy đã thiết kế, tặng Ông Không trang web có hạn đến 2025 để lưu trữ 48 quyển sách dịch qua dạng Ebook PDF:www.jkrishnamurtiongkhong.com

___________________

Tâm Triệt biên soạn.

 


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
08/09/2011(Xem: 49097)
11/06/2018(Xem: 136305)
07/09/2011(Xem: 59315)
16/04/2024(Xem: 1341)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)