Video clip lễ nhập kim quan Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu

23/08/20153:09 SA(Xem: 5251)
Video clip lễ nhập kim quan Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
blank
Tạo bài viết
08/10/2014(Xem: 18351)