Việt Nam Đăng Cai Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2014

26/12/201312:00 SA(Xem: 1343)
Việt Nam Đăng Cai Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2014


vesak_2014_banner_final

Việt Nam đăng cai Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc 2014


(VOA)

Tạo bài viết
08/05/2011(Xem: 6303)
01/04/2014(Xem: 1680)