Việt Nam Đăng Cai Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2014

26/12/201312:00 SA(Xem: 2252)
Việt Nam Đăng Cai Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2014


vesak_2014_banner_final

Việt Nam đăng cai Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc 2014


(VOA)

Tạo bài viết
23/04/2014(Xem: 15408)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.