Hương Pháp Mùa Xuân

04/02/20184:05 SA(Xem: 2487)
Hương Pháp Mùa Xuân
blank
HƯƠNG PHÁP MÙA XUÂN
Thích Tánh Thiện

hoa dao 100

Hương pháp muà xuân đẹp ngát trời
Cõi lòng rộng mở khắp muôn nơi
Nhớ Ngài Di Lặc ngồi thanh thoát
Bụng chứa càn khôn rộn tiếng cười .

Hương pháp mùa xuân ngắm hoa mai
Lòng ta nhớ mãi phút giây này
Vui niềm giao cảm hoà chan chứa
Mỗi độ xuân về bước chuyển quay .


Hương pháp muà xuân ngập nắng vàng
Muôn người hoà ái niệm hân hoan
Cùng nhau theo bước chân Di lặc
Chia sẻ tình người khắp thế gian .

Hương Pháp Mùa Xuân hoá độ duyên
Ngao du trần cảnh tánh như nhiên
Xuất nhập an bình ngay giữa chợ
Bát phong chẳng động pháp chân thiền .

Tánh Thiện
3-2-2018
Tạo bài viết
04/01/2015(Xem: 5753)
01/11/2014(Xem: 3714)
25/01/2015(Xem: 3908)
01/12/2014(Xem: 13201)
24/12/2014(Xem: 7237)
24/12/2014(Xem: 8605)
23/02/2015(Xem: 5026)
06/02/2016(Xem: 2521)