Ra Khỏi Bóng Tối - Thích Nữ Diệu Nghiêm Dịch

02/08/201012:00 SA(Xem: 16952)
Ra Khỏi Bóng Tối - Thích Nữ Diệu Nghiêm Dịch

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay
RA KHỎI BÓNG TỐI
Thích Nữ Diệu Nghiêm dịch
Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội

ra_khoi_bong_toi-bia

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần 1: Nữ giới Phật giáo
1. Nữ giới Phật giáo và một xã hội từ bi
2. Phật giáo ở kinnaur
3. Nữ giới Phật giáo ở zangskar
4. Phật giáo Mông Cổ và sự tu tập của phụ nữ Mông Cổ .
5. Lịch sử ngôi chùa ni Phật giáo ở Buryatia
6. Phong trào thầm lặng của nữ giới Phật giáo Căm-bốt..
7. Địa vị nữ giới là ở gia đình:
8. Phái tính và thực tế xã hội ở Nê-pan:
Phần 2: Nữ giới Phật giáo trong lịch sử thế giới
1. Tái tạo câu chuyện cuộc đời Da-du Đà-la
2. Nữ giới lấy lại một di sản đã mất
3. Chư Ni và nữ cư sĩ trong học thuyết Tam giai
4. Nhìn lại lịch sử nữ tu sĩ Phật giáo Hàn Quốc
5. Nhìn lại lịch sử những hoạt động
6. Nữ tu Palmo
Phần 3: Nền giáo dục Phật giáo
1. Dạy giáo pháp cho trẻ em
2. Giáo dục đạo Phật cho trẻ em
3. Giáo dục của giáo hội tỳ kheo ni Việt Nam
4. Một giáo pháp khác
Phần 4: Sự tu tập hàng ngày
1. Giáo pháp trong đời sống hàng ngày
2. Giáo pháp trong đời sống: Cách đối trị sân hận
3. Những nguyên tắc dẫn đạo cho việc tu tập
4. Thực phẩm của giáo pháp
5. Nữ giới Phật giáo trị bệnh
Phần 5: Tu tập thiền định
1. Samatha và Vipassanà
2. Ý nghĩa bất nhị trong việc tu tập tâm từ
3. Tâm bi có phải là một cảm xúc
Phần 6: Giáo phápGiới luật
1. Giáo dụcđào tạo cho nữ giới vào thời đức Phật

2. Nữ giới Phật giáoGiới luật
3. Đào tạogiáo dục Ni giớiTích Lan
4. Những người nữ đã thọ giới trong chiếc y vàng
5. Giới luật và sự tu tập của nữ giới Phật giáo HQ
6. Nghệ thuật tự tu tập
Phần 7: Đào tạo tu sĩ Phật giáo
1. Đào tạo cơ bản cho chư ni Phật giáo Hàn Quốc
2. Bồ-tát Địa Tạng
3. Đạo sư Ấn Thuậnnữ giới Phật giáoĐài Loan
4. Tu thiền và các thiền viện
5. Vượt qua ranh giới phái tính trong đôi giầy nhựa xám
6. Pomunjong và Hanmaum Sônwôn
Phần 8: Sự tu tập đạo Phật dấn thân
1. Một trào lưu thầm lặng
2. Đạo Phậtphúc lợi xã hội tại Hàn Quốc
3. Phong trào nữ giới Phật giáo đối với sự thay đổi xã hội
4. Ni giới Phật giáo
5. Vạch ra đường đi của đạo Phật dấn thân
6. Những hoạt động thiện nguyện của chư ni Hàn Quốc
7. Đạo Phật dấn thân và việc làm của cộng đồng
Phần 9: Vấn đề thọ giới
1. Sự tu tập giới luật: Cư sĩTu sĩ
2. Giải quyết tranh cải về sự thọ giới tỳ kheo ni tại
3. Sự thọ giới tỳ kheo ni
4. Tăng Già: nhóm người đã giác ngộ
Phần 10: Đạo Phật ngày nay
1. Tu tậpcon đường đưa đến hiểu biết
2. Sự bình đẳng của chúng sanh
3. Chư ni trên truyền thanh và truyền hình
4. Quy định pháp lý và tu tập khi xung đột nhau
5. Những đóng góp của nữ giới Phật giáo tại
6. Nữ giới Phật giáo với vai trò lãnh đạogiảng sư

XEM CHI TIẾT NỘI DUNG (PDF) 3,152 KB

Tạo bài viết
09/03/2014(Xem: 5009)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.