Tương Lai Của Nhân Loại J. Krishnamurti - Việt Dịch: Ông Không

28/08/201012:00 SA(Xem: 26155)
Tương Lai Của Nhân Loại J. Krishnamurti - Việt Dịch: Ông Không

J. KRISHNAMURTI
TƯƠNG LAI CỦA NHÂN LOẠI
THE FUTURE OF HUMANITY
[Nguồn: www.tchl.freeweb.hu]


Lời dịch: ÔNG KHÔNG
[www.thuvienhoasen.org]
– Tháng 5-2010 –

kris_bohmkrish-bohm-2_-content


Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 14933)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.