Thiền Trong Tình Yêu Và Công Việc

12/11/201112:00 SA(Xem: 39189)
Thiền Trong Tình Yêu Và Công Việc

THIỀN TRONG
TÌNH YÊU VÀ CÔNG VIỆC

Nguyên tác: Everyday Zen — Love & Work

Tác giả: Charlotte Joko Beck
Biên tập: Steve Smith
Dịch Việt: Lương Thanh Bình

everyday-zen-cover1


Tạo bài viết
30/07/2013(Xem: 22807)