Ấn phẩm văn hóa HOẰNG PHÁP - Chuyên đề Phật Thành Đạo & Xuân Canh Tý 2020

24/12/20195:03 CH(Xem: 3952)
Ấn phẩm văn hóa HOẰNG PHÁP - Chuyên đề Phật Thành Đạo & Xuân Canh Tý 2020
Ấn Phẩm Văn Hóa
HOẰNG PHÁP
Số 03/2019 - Phật Lịch: 2563

Ban Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa

Chuyên đề Lễ Phật Thành Đạo & Xuân Canh Tý 2020

blankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblank
blankblank
blankblankblankblank
blank
blank

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/09/2017(Xem: 7666)
04/12/2019(Xem: 5580)
08/01/2020(Xem: 3488)
22/06/2017(Xem: 11012)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana