Hóa Kiếp Mây Ngàn

23/07/20237:12 CH(Xem: 1245)
Hóa Kiếp Mây Ngàn
HÓA KIẾP MÂY NGÀN
(Thích Tánh Tuệ)

thich tanh tue
Lên non hái cụm mây ngàn
Tặng đời một chút thư nhàn, thong dong..
Lên non ngắt gợn mây hồng
Kết sen nghìn cánh thả sông vô thường..
Lên non mắt rộng mười phương
Trải vào nhân thế tình thương nhiệm mầu
Lên non bỏ lại đằng sau
Bao nhiêu phiền muộn, niềm đau nhân hoàn..

Lên non cất giọng cười khan..
Hóa ra.. mình tự buộc ràng đấy thôi!!
Trăm năm cười khóc, khổ vui..
Thành cộng, thất bại.. nước trôi qua cầu..
Cuộc đời chẳng có khổ đau!
Chằng qua lầm tưởng.. bạc đầu nhân sinh..

Lên non.. mình gặp lại mình
Vốn xưa trong cõi an bình thảnh thơi
Lên non bạn với mây trời..
Nghe Kinh vô tự hát lời thiên thu...

Lên non chẳng phải để tu
Biết mình sau trước.. như như vậy mà..
Lên non ngắt cụm mây ngà..
Se mây thành áo cà sa phiêu bồng..
Một ngày hóa kiếp thinh không
Trăm năm gửi chốn bụi hồng chữ .. Thương!!

Như Nhiên
TTT
Hà Giang- Tây Bắc VN
22 07 23


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/09/2017(Xem: 7666)
04/12/2019(Xem: 5577)
08/01/2020(Xem: 3486)
22/06/2017(Xem: 11009)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana