Già Lam Lan Nhã "xứ Trầm Hương-khánh Hoà"

07/03/20243:54 SA(Xem: 697)
Già Lam Lan Nhã "xứ Trầm Hương-khánh Hoà"
blank
DANH SÁCH NHỮNG CHỐN GIÀ LAM LAN NHÃ "XỨ TRẦM HƯƠNG-KHÁNH HOÀ"

MÀ CON ĐÃ ĐẾN LỄ PHẬT, BÁI TĂNG, VÃNG CẢNH...


         Toàn khắp Khánh Hoà có hơn 400 ngôi tự viện trong sổ bộ của Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Việt NamĐến hôm nay, danh sách những chôn già lam lan nhã mà tôi đã đến lễ Phật, bái Tăng, vãng cảnh ghi hình đạt được 106 ngôi Chùa và Tịnh xá
         Con, phật-tử Tâm Không-Vĩnh Hữu đang tiếp tục hướng đến các ngôi chùa ở vùng sâu, vùng xa, miền núi trong tỉnh Khánh Hoà cho đến khi đạt được con số đẹp 108 ngôi già lam rồi tính tiếp. Có thể sẽ tuỳ duyên mà thay đổi dự tính, sẽ lên đến 120, hoặc vượt qua đến 150, khi đang còn thuận duyên và khả năng tác nghiệp được thì cứ tiếp tục, vì tự việnhuyện Ninh Hoà đến giờ chỉ mới đến có 01 (chùa Linh Ứng), huyện miền núi Khánh Sơn cũng chỉ mới 02 (chùa Khánh Sơn & Tịnh xá Ngọc San)!

01- Chùa Linh Quang (Đồng Rọ, Vĩnh Thái, Nha Trang)
02- Chùa Thanh Sơn (Cam Thịnh Đông - Cam Ranh )
03- Chùa Thanh Hải (Cam Thịnh Đông- Cam Ranh )
04- Chùa Long Phước (Cam Thuận - Cam Ranh)
05- Chùa Pháp Sơn (Đất Lành - Vĩnh Thái, Nha Trang)
06- Chùa Nghĩa Sơn (thôn Phước Sơn- Đồng Bò, Nha Trang)
07- Chùa Thiền Sơn (Diên Thọ- Diên Khánh)
08- Chùa Trường Long (Diên Lạc- Diên Khánh)
09- Chùa Phổ Thiện (Suối Tân - Cam Lâm)
10- Chùa Tịnh Quang (Suối Hiệp- Diên Khánh)
11- Chùa Hoà Tân (Cam Tân- Cam Lâm)
12- Hoa Quang Ni Tự (Vĩnh Hoà- Nha Trang)
13- Chùa Trường Thọ (Ấp Đông Môn - TT Diên Khánh)
14- Chùa Thiên Xá (Vĩnh Phước - Nha Trang )
15- Chùa Hưng Sơn (Vĩnh Phước - Nha Trang)
16- Chùa Phú Đức (Vĩnh Hoà - Nha Trang)
17- Chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Cát - Cam Lâm)
18- Chùa Liên Hoa (đường Hiền Lương- Nha Trang)
19- Chùa Từ Vân (đường Trần Nhật Duật- Phước Tiến -Nha Trang)
20- Chùa Phú Phong (Diên Phú -Diên Khánh)
21- Ni Viện Diệu Quang (đường Lê Hồng Phong - Phước Hải- Nha Trang)
22- Chùa Kim Quang (đường Mê Linh- Phước Tiến- Nha Trang)
23- Chùa Phổ Tịnh (đường 23/10 Ngọc Hiệp - Nha Trang)
24- Thiền Tự Bửu Sơn (Diên Đồng- Diên Khánh)
25- Thiền Tự Viên Giác (Võ Cạnh- Vĩnh Trung - Nha Trang)
26- Liên Hoa Tịnh Viện (Vĩnh Trung - Nha Trang)
27- Chùa Đa Bảo (Hòn Xện - Vĩnh Hoà, Nha Trang)
28- Chùa Phật Quang Sơn (Vĩnh Lương- Nha Trang)
29- Chùa Hải Đức (Phương Sơn- Nha Trang)
30- Chùa Đào Viên (Lư Cấm- Ngọc Hiệp- Nha Trang)
31- Chùa Minh Lâm (Diên Lâm - Diên Khánh)
32- Pháp Viện Thánh Sơn (Diên Lâm- Diên Khánh)
33- Chùa Quan Thánh cũ (Chợ Mới- Nha Trang)
34- Chùa Thiên Phú (Phú Vinh- Vĩnh Thạnh- Nha Trang)
35- Chùa Thiên Lộc (Diên An- Diên Khánh)
36- Chùa Thiên Bình (Phú Bình- Cam Lâm)
37- Chùa Tịnh Đức (Phương Sơn- Nha Trang)
38- Chùa Từ Tôn (Hòn Đỏ - Vĩnh Thọ - Nha Trang)
39- Chùa Vĩnh Thọ (Vĩnh Trung- Nha Trang)
40- Chùa Linh Sơn Tiên Du (Ninh Phú - Ninh Hoà)
41- Chùa Sắc Tứ Thiên Tứ Cổ Tích (Ninh Hà- Ninh Hoà)
42- Chùa Kỳ Viên Khánh Phú (Khánh Phú - Khánh Vĩnh)
43- Chùa Phật Giáo Tu Bông (Vạn Giã- Vạn Ninh)
44- Chùa Bửu Long (Diên Thọ - Diên Khánh)
45- Tịnh Thất Chơn Như (Vĩnh Thạnh - Nha Trang)
46- Chùa Pháp Tánh (Vĩnh Phước - Nha Trang)
47- Chùa An Tường (Vĩnh Phước - Nha Trang)
48- Chùa Xuân Sơn (Đất Sét- Diên Xuân- Diên Khánh)
49- Chùa Sắc Tứ Minh Thiện (Diên Lạc- Diên Khánh)
50- Chùa Long Sơn (Kim Thân Phật Tổ- Phương Sơn- Nha Trang)
51- Linh Sơn Ni Tự (Cầu Đá - Vĩnh Nguyên - Nha Trang)
52- Chùa Thiên Phước (Phú Nẫm, Diên Phú- Diên Khánh)
53- Chùa Phổ Minh (Lương Sơn, Vạn Lương, Nha Trang)
54- Chùa Quan Thánh mới (Khu Đô Thị Hà Quang 2, Vĩnh Hiệp, Nha Trang)
55- Chùa Vạn Đức (thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung, Nha Trang)
56- Chùa Linh Quang (Núi Chúa, Diên Điền, Diên Khánh)
57- Chùa Linh Thứu (Ngô Gia Tự-Phường Tân Lập, Nha Trang)
58- Chùa Thanh Quang (đường Liên Xã, thôn Võ Kiện, xã Diên An, huyện Diên Khánh)
59- Chùa Cổ Vạn Thiện (đường Liên Xã, thôn An Ninh, xã Diên An, huyện Diên Khánh)
60- Chùa Linh Sơn Phước Huệ (thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang)
61- Chùa Phật Giáo Diên Tân (Hương lộ 62, thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh)
62- Tổ đình Chùa Hoa Tiên (khóm Phan Bội Châu, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh)
63- Chùa Phước Điền (đường Hải Đức, phường Phương Sơn, Nha Trang)
64- Chùa Tòng Lâm Lô Sơn (Chùa Đá Lố, xã Vĩnh Phương, Nha Trang)
65- Chùa Khánh Sơn (Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn)
66- Tịnh Xá Ngọc San (thôn Suối Đá, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn)
67- Chùa Chiếu Không (thôn Lương Hoà, xã Vĩnh Lương, Nha Trang)
68- Chùa Bảo Sơn (thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm)
69- Chùa Phật Giáo Khánh Vĩnh (đường Trần Hưng Đạo, TT. Khánh Vĩnh, H. Khánh Vĩnh)
70- Tịnh Xá Ngọc Vĩnh (đường Cao Bá Quát, TT. Khánh Vĩnh, H. Khánh Vĩnh)
72- Chùa Khánh Quang (thôn Đông, X. Sông Cầu, H. Khánh Vĩnh)

blankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblank

Cộng với 34 ngôi chùa đã viết xong hoàn chỉnh và đã đăng vào thư mục "Tự Viện ở Khánh Hoà" (Trang Nhà Tu Viện Quảng Đức ở Úc Đại Lợi):

01. Tổ Đình Sắc Tứ Liên Hoa Tự (Vĩnh Ngọc, Nha Trang)
02. Chùa Tổ Đình Thiên Quang (thôn Phú Lộc Tây, Diên Khánh)
03. Chùa Kim Quang Thủy Tú (Vĩnh Thái, Nha Trang)
04. Chùa Long Quang (Vĩnh Hiệp, Nha Trang)
05. Chùa Lộc Thọ (Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang)
06. Chùa Hải Ấn (Vĩnh Phước, Nha Trang)
07. Linh Phong Cổ Tự (phường Phương Sơn, Nha Trang)
08. Minh Phước Ni Tự (thị trấn Thành, Diên Khánh)
09. Chùa Huệ Quang (xã Diên Thủy, huyện Diên Khánh)
10. Kỳ Viên Trung Nghĩa (phường Vạn Thạnh, Nha Trang)
11. Chùa Sắc Tứ Kim Sơn (Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang)
12. Chùa Hoa Quang (Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang)
13. Chùa Long Sơn (Vạn Phú, Vạn Ninh)
14. Tu Viện Giác Hải (Vạn Hưng, Vạn Ninh)
15. Tịnh Xá Ngọc Phước (Thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh)
16. Tịnh Xá Ngọc Sơn (Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, Nha Trang)
17. Tịnh Xá Ngọc Tòng (Lương Hoà, Vĩnh Lương, Nha Trang)
18. Tịnh Xá Ngọc Pháp (phường Phước Hòa,Nha Trang)
19. Tịnh Xá Ngọc Trang (phường Ngọc Hiệp, Nha Trang)
20. Chùa Long Cảnh (thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, Vạn Ninh)
21. Chùa Lương Hải (làng Cát Ném, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh)
22. Chùa Diên Thọ (Thị Trấn Diên Khánh)
23. Chùa Pháp Hoa (Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa)
24. Vạn Thạnh Ni Tự (phường Vạn Thạnh, Nha Trang)
25. Chùa Kim Sơn (Lương Hoà, Vĩnh Lương, Nha Trang)
26. Tổ đình Sắc tứ Hội Phước (Nha Trang)
27. Bửu Liên Hoa Viện (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh)
28. Chùa Linh Sơn Phước Điền (xã Phước Đồng, Nha Trang)
29. Chùa Long Thọ (Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang)
30. Chùa Linh Ứng (đèo Rọ Tượng, Ninh Hòa)
31. Chùa Cổ Đại Phước (Diên Điền, Diên Khánh)
32. Chùa Phú Hải (Vĩnh Hoà, Nha Trang)
33. Chùa Long Hòa (thôn Vinh Huề, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh)
34. Chùa Lộc Sơn (Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang)

blankblank

Thông tín viên nhiếp ảnh
Tâm Không Vĩnh Hữu
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
23/04/2014(Xem: 17675)
31/03/2013(Xem: 12072)
03/04/2014(Xem: 48992)
15/09/2016(Xem: 8919)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.