22 Từ Sutra Avatamsaka Vua Của Các Bài Nguyện Cao Quý Khao Khát Các Việc Làm Xuất Chúng

13/10/201012:00 SA(Xem: 13418)
22 Từ Sutra Avatamsaka Vua Của Các Bài Nguyện Cao Quý Khao Khát Các Việc Làm Xuất Chúng

22

Từ Sutra Avatamsaka
Vua của các Bài Nguyện Cao Quý 

Khao Khát các Việc Làm Xuất Chúng

PHIÊN DỊCH bởi Tulku Thondup

Harold Talbort BIÊN SOẠN

Con đảnh lễ đến Đức Manjushri thanh xuân

Bảy Chuẩn Bị cho việc Tịnh Hóa Tâm Thức Hành Giả

1. ĐẢNH LỄ
Con đảnh lễ với thân, khẩu và ý thanh tịnh đến tất cả đấng sư tử của nhân loại (chư Phật) trong mười phương và ba thời của thế gian.
Nhờ năng lực của sự khao khác về các việc làm xuất chúng này, con hóa thân nhiều vô số như tất cả vi trần trong thế gian, hoàn toàn nhận biết sự hiện diện của vô lượng chư Phật; con đảnh lễ đến tất cả các Ngài.
Con quán tưởng rằng trên một vi trần hiện diện nhiều chư Phật như những vi trần trong vũ trụ, ngự ở giữa chư Bồ Tát, tràn đầy toàn bộ vũ trụ với những hiện thân Phật.
Con tán thán tất cả chư Như Lai [chư Phật], diễn tả đức hạnh như biển, không thể cạn của các Ngài với giọng nói và âm điệu du dương như biển.

2. CÚNG DƯỜNG 
Con cúng dường đến chư Phật những bông hoa, tràng hoa, âm nhạc của những nhạc cụ, hương thơm, dầu thơm, màn trướng, và đèn tốt đẹp nhất.
Con dâng cúng đến chư Phật y áo và hương thơm, dầu thơm cao như Núi Tu Di, tất cả đều được bày biện hoàn mỹ.
Nhờ năng lực niềm tin của con về các việc làm xuất chúng và sùng kính đến chư Phật, con đảnh lễ và dâng hiến những cúng dường vô songbao la này đến tất cả các Đấng Chiến Thắng.

3. SÁM HỐI
Con sám hối [tịnh hóa] mỗi và tất cả việc làm bất thiện đã vi phạm với thân, khẩu, và ý vì tham, sân, và si.

4. HOAN HỶ
Con hoan hỷ trong tất cả việc làm công đức được thực hiện bởi chư Phật cũng như chư Bồ tát, Phật Độc Giác, A La Hán, các bậc đang trong Con đường Rèn luyện, những bậc không còn cần rèn luyện, và tất cả chúng sinh trong mười phương.

5, THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN
Con khẩn nài các bậc bảo vệ đã giác ngộ, đã đạt Phật quảthoát khỏi những bám luyến qua các giai đoạn giác ngộ và các bậc tỏa sáng mười phương thế giới, chuyển Pháp luân vô song.

6. CẦU KHẨN PHẬT TRỤ THẾ
Với hai tay chắp lại, con cầu khẩn các bậc có ý định nhập niết bàn hãy trụ lại ở thế gian, trong các niên kỷ nhiều như những hạt bụi trên trái đất, để các Ngài có thể lợi ích tất cả chúng sinh.

7. HỒI HƯỚNG
Bất kể công đức nào con có được nhờ việc đảnh lễ, cúng dường, sám hối, hoan hỷ, thỉnh chuyển Pháp luân, và cầu khẩn Phật trụ thế, con xin hồi hướng tất cả cho nguyên nhân đạt Phật quả [cho tất cả chúng sinh]

Khao Khát Thật Sự

1. KHAO KHÁT VỀ QUAN ĐIỂM THANH TỊNH
Cầu mong tất cả chư Phật ở quá khứhiện tại trong mười phương được cúng dường. Những vị chưa đến, cầu mong nguyện ước của họ được thành tựu và cầu mong họ nhanh chóng đạt giác ngộ.
Cầu mong mười phương thế giới trở nên hoàn toàn thanh tịnh cùng khắp. Cầu mong thế gian được tràn đầy chư Phật đã đến những cây bồ đề và với các con trai [chư Bồ Tát] của chư Phật.
Cầu mong tất cả chúng sinh trong mười phương luôn được hạnh phúcmạnh khỏe. Cầu mong họ có được những hoàn cảnh thuận lợi để đạt được mục tiêu của Giáo Pháp và cầu mong ước muốn của họ được thành tựu.

2. KHAO KHÁT KHÔNG QUÊN BỒ ĐỀ TÂM 
Cầu mong con có thể nhớ lại những kiếp sống trước của con trong khi rèn luyện về sự giác ngộ. Cầu mong con luôn từ bỏ cuộc sống thế tục trong tất cả sự sinh và chết liên tiếp của con.
Cầu mong con hoàn thiện những việc làm xuất chúng và luôn tham gia vào cuộc sống không gợn nhơ của đạo nghĩa liên tục không thiếu sót, trong dấu chân của chư Phật.
Cầu mong con có thể truyền bá Giáo Pháp trong mọi ngôn ngữ – của chư thiên, rồng, yaksha [dạ xoa], kumbhanda, và nhân loại.
[Vì thế] cầu mong con điều phục tâm mình và kiên định tự áp dụng sáu hoàn thiện, không bao giờ quên quan điểm giác ngộ. Cầu mong con thoát khỏi mọi việc làm bất thiện vì có thể chướng ngại con đường của con.

3. KHAO KHÁT THOÁT KHỎI NHỮNG NHIỄM Ô
Cầu mong con thoát khỏi nghiệp, cảm xúc phiền não, và ảnh hưởng của Mara trong lúc đi qua thế gian, giống như hoa sen không bị nhiễm dơ từ nước hay mặt trời, mặt trăng chuyển động trong bầu trời không gặp cản trở.

4. KHAO KHÁT DẪN DẮT CHÚNG SINH ĐẾN HẠNH PHÚC
Cầu mong con giảm bớt hoàn toàn các đau khổ của những cõi thấp trong tất cả các phương và khắp bề rộng của đất nước. Cầu mong con có thể đem hạnh phúclo liệu lợi ích cho tất cả chúng sinh.

5. KHAO KHÁT ÁO GIÁP CỦA SỰ HỒI HƯỚNG
Đã hoàn thiện các việc làm giác ngộ, cầu mong con có thể phục vụ tất cả chúng sinh theo nhu cầu của họ bằng giáo lýtiếp tục theo đuổi các việc làm xuất chúng trong tất cả Kiếp [aeon] tương lai.

6. KHAO KHÁT ĐI CÙNG CHƯ BỒ TÁT KHÁC
Cầu mong con kết hợp với các bạn đồng hành, người cùng chia sẻ các thực hành tương tự với con, và cầu mong ước muốn của con được giống như sự thực hành thân, khẩu, và ý con.

7. KHAO KHÁT CÓ CÁC VỊ THẦY ĐỨC HẠNH VÀ LÀM HÀI LÒNG CÁC NGÀI
Cầu mong con luôn liên kết với các thiện tri thức, bậc dạy cho con các việc làm xuất chúng, và cầu mong con không bao giờ làm tâm các Ngài thất vọng.

8. KHAO KHÁT ĐƯỢC THẤY VÀ PHỤC VỤ CHƯ PHẬT TRONG THÂN NGƯỜI
Cầu mong con luôn thấy chư Phật được các Bồ tát bao quanh mặt đối mặt và không mệt mỏi trong tất cả Kiếp tương lai. Cầu mong con luôn dâng hiến các Ngài với những cúng dường tuyệt diệu.

9. KHAO KHÁT BẢO TỒN GIÁO PHÁP
Cầu mong con luôn bảo tồn Giáo Pháp linh thánh của tất cả chư Phật và tỏa sáng các việc làm của sự giác ngộ. Cầu mong con rèn luyện trong những việc làm xuất chúng ở mọi Kiếp tương lai.

10. KHAO KHÁT CÓ ĐƯỢC CÁC KHO TÀNG KHÔNG THỂ CẠN
Qua những tái sinh trong mọi trạng thái của hiện hữu, cầu mong con thu thập vô số kho tàng của công đứctrí tuệ; cầu mong con trở thành kho tàng không thể cạn của mọi đức hạnh của phương tiện thiện xảo, trí tuệ, thiền định, và giải thoát.

11. KHAO KHÁT NHIỀU PHƯƠNG TIỆN KHÁC NHAU ĐỂ BẮT ĐẦU CÁC VIỆC LÀM XUẤT CHÚNG
a. Bắt đầu cái Thấy về chư Phật với cõi Tịnh Độ của các Ngài
Cầu mong con luôn thấy các cõi tịnh độ nhiều như những vi trần trong thế giới, với chư Phật phi thường ngồi giữa chư Bồ tát trong mỗi cõi tịnh độ, và cầu mong con thực hiện những việc làm giác ngộ với các Ngài.
Cầu mong con có thể thấy khắp nơi, thậm chí trên đầu một sợi lông, đại dương chư Phật của ba thời và mười phương, với cõi tịnh độ như biển của các Ngài cho đại dương của các Kiếp; cầu mong con hoàn toàn đi vào việc làm giác ngộ [trong mỗi cõi tịnh độ].

b. Bắt đầu sự Chú tâm về Ngữ của chư Phật 
Cầu mong con chú tâm vào ngữ của chư Phật, mà mỗi chữ đều là giọng nói thanh tịnh của tất cả chư Phật và một biển ngôn ngữ thích hợp chính xác với nhu cầu của tất cả chúng sinh.

c. Bắt đầu sự Nghe về việc chuyển pháp luân
Cầu mong con sở hữu sức mạnh của tâm để chú ý giọng nói vô tận của chư Phật ba thời khi các Ngài chuyển bánh xe Giáo Pháp.

d. Bắt đầu tất cả các kiếp
[Như trí tuệ Phật] biết [hay đi vào] tất cả Kiếp tương lai, nên con cũng cầu mong biết các Ngài chỉ trong một khoảnh khắc. Cầu mong con biết chỉ trong một khoảnh khắc tất cả đều được bao gồm trong khoảng thời gian của ba thời.

e. Bắt đầu vào cái thấy tất cả chư Phật trong một chốc lát
Cầu mong con thấy tất cả bậc sư tử của nhân loại, chư Phật của ba thời chỉ trong một khoảnh khắc.

f. Bắt đầu vào đối tượng hoan hỷ của chư Phật 
Cầu mong con luôn có thể đi vào [nhập] đối tượng hoan hỷ của các Ngài với năng lực của giải thoát [nhờ thấy chúng như] huyễn ảo.

f. Bắt đầu vào sự thành tựu của tất cả cõi tịnh độ
Cầu mong con thành tựu trên mỗi vi trần là sự sắp xếp hoàn thiện của các cõi tịnh độ của ba thời; và cầu mong con đi vào các cõi tịnh độ của chư Phật [của mỗi vi trần] trong mọi phương.

g. Bắt đầu vào sự hiện diện của chư Phật 


Khi các bậc tỏa sáng tương lai của Thế gian [chư Phật] hiểu rõ các giai đoạn của Phật quả, chuyển Pháp luân, và vượt lên phiền não đến sự an bình uyên thâm của niết bàn, cầu mong con luôn được ở trong sự hiện diện của các Ngài.

12. KHAO KHÁT QUYỀN NĂNG GIÁC NGỘ QUA CHÍN NĂNG LỰC
Cầu mong con thành tựu viên mãn quyền năng giác ngộ qua [chín năng lực]: năng lực của sự huyền diệu nhanh chóng; năng lực của mọi phương tiện làm lợi ích người khác; năng lực của sự hoan hỷ mọi phẩm tính đức hạnh; năng lực của lòng từ-ái tỏa khắp; năng lực của công đức hoàn toàn đoan chính; năng lực của trí tuệ thoát khỏi cảm xúc mạnh mẽ; năng lực của tri kiến, phương tiện thiện xảo, và thiền định.

13. KHAO KHÁT NHỮNG GIẢI ĐỘC LÀM AN ĐỊNH CHƯỚNG NGẠI
Cầu mong nghiệp lực được hoàn toàn tịnh hóa, năng lực của cảm xúc được hoàn toàn hàng phục, và năng lực của việc làm xuất chúng được viên mãn.

14. KHAO KHÁT CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁC NGỘ
Cầu mong con thực hiện không mệt mỏi bảy hoạt động giác ngộ trong đại dương các Kiếp; tịnh hóa đại dương của xứ sở, giải thoát đại dương của chúng sinh, hiểu rõ đại dương của Giáo Pháp, đạt được biển trí tuệ, viên mãn biển hoạt động, thành tựu biện khao khát, và không ngừng phục vụ biển của chư Phật.

15. KHAO KHÁT RÈN LUYỆN ĐỂ ĐI THEO

a. Chư Phật 
Cầu mong con hoàn toàn đáp ứng mọi khao khát về những việc làm giác ngộ của chư Phật ba thời nhờ đạt đến giác ngộ qua những việc làm xuất chúng.

b. Samantabhadra (Phật Phổ Hiền)
Con trai trưởng của tất cả chư Phật chiến thắng là Phật Samantabhadra. Con hồi hướng tất cả công đức này để các việc làm của con có thể trở thành như Ngài. Cầu mong thân, khẩu, ý, việc làm, và môi trường của con luôn được thanh tịnh. Cầu mong con trở nên đủ khả năng trong những khao khát xuất chúng này, đến Đức Phật Samantabhadra.

c. Manjushri (Đức Văn Thù)
Cầu mong con hoàn thành những việc làm đức hạnh không chán nản của sự xuất chúng nhờ đi theo khao khát của Đức Manjushri suốt tất cả Kiếp tương lai.

16. KHAO KHÁT KẾT THÚC
Cầu mong những hoạt động giác ngộcông đức các hoạt động này của con không bị giới hạn. Qua vô số nỗ lực, cầu mong con thành tựu mọi sự huyền diệu [đức hạnh của sự giác ngộ].

Phạm Vi Của Khao Khát
Giống như chúng sinh là vô hạn như không gian, và giống như nghiệp và cảm xúc của họ là vô hạn, do vậy, cầu mong phạm vi khao khát của con được không giới hạn.

Lợi Ích Của Việc Tạo Khao Khát

1. LỢI ÍCH CHUNG CỦA VIỆC TẠO KHAO KHÁT
Đã được nghe bài nguyện hồi hướng vĩ đại này, bất kỳ ai khao khát mãnh liệt giác ngộ tối thượng và phát triển niềm tin thậm chí chỉ một lần, đều sẽ có được công đức lớn hơn việc cúng dường tất cả các cõi trong mười phương, tô điểm với châu báu đến chư Phật chiến thắng hay cúng dường các Ngài, tất cả hoan hỷ cao nhất của trời và người trong nhiều Kiếp như vi trần trong các xứ sở này.

2. MƯỜI BA LỢI ÍCH CHI TIẾT
Bất cứ ai lập nguyện khao khát các việc làm xuất chúng này sẽ (1) không bao giờ bị tái sinh vào địa ngục, (2) từ bỏ mọi bạn bè xấu, và (3) mau chóng thấy Đức Phật Vô Lượng Quang (Phật A Di Đà).
(4) Họ sẽ có được mọi khả năng thiên phú, (5) sống trong hạnh phúc, (6) được tái sinh làm thân người quý báu, và (7) nhanh chóng trở thành như chính Đức Samantabhadra.
(8) Ngay cả người phạm tội về năm việc làm không thể cứu được (ngũ vô gián tội) vì vô minh sẽ nhanh chóng được tịnh hóa hoàn toàn nếu họ tụng niệm bài nguyện về những việc làm xuất chúng này.
(9) Họ sẽ được phú cho trí tuệ hoàn thiện, (10) thân thể xinh đẹp, những biểu hiện xuất sắc, sinh nơi quyền quý, và vẻ mặt sáng ngời. (11) những người độc ác, báng bổ sẽ không hại họ, và (12) sẽ được kính trọng trong ba cõi.
(13) Họ sẽ nhanh chóng đến cây bồ đề và ngồi đó để lợi ích tất cả chúng sinh, đạt đến giác ngộ, chuyển Pháp luân, và thuần phục Mara với mọi thế lực của hắn.

3. LỢI ÍCH TÓM TẮT
Bất kể người nào bảo tồn, giảng dạy, hay tụng niệm bài nguyện khao khát các việc làm xuất chúng này, cuối cùng sẽ đạt được Phật quả viên mãn. Cầu mong không có sự thất vọng về giác ngộ hoàn mãn.

Sự Hồi Hướng Công Đức Về Khát Nguyện Xứng Đáng Này

1. HỒI HƯỚNG THEO SAU CHƯ BỒ TÁT
Như Đức Manjushri biết, như Phật Samantabhadra làm, con hồi hướng tất cả công đức để con có thể rèn luyện nhờ đi theo các Ngài.
2. HỒI HƯỚNG ĐI THEO CHƯ PHẬT
Vì sự hồi hướng được chư Phật của ba thời rất tán thán, con hồi hướng tất cả đức hạnh gốc này cho việc hoàn thiện những việc làm xuất chúng.
3. HỒI HƯỚNG CHO SỰ HIỂU THẤU KẾT QUẢ
Vào lúc chết, cầu mong mọi nghiệp che ám của con được loại bỏ để con có thể thấy mặt đối mặt với Đức Phật Vô Lượng Quang và đến cõi tịnh độ của Ngài [Sukhavati].
Trong cõi tịnh độ cực lạc, cầu mong con hoàn toàn hiểu rõthỏa mãn mọi khao khát [của những việc làm xuất chúng] và lợi ích tất cả chúng sinh chừng nào vũ trụ còn tồn tại.
4. HỒI HƯỚNG CHO SỰ BÁO TRƯỚC CỦA ĐỨC PHẬT 
Hạnh phúc trong tập hội chư Phật ban phước đó, cầu mong con được tái sinh trong một thân xinh đẹp, hoàn hảo của một hoa sen, và cầu mong Đức Phật Amitabha báo trước sự giác ngộ của con.

5. HỒI HƯỚNG CHO VIỆC PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC
Đã nhận được lời báo trước, cầu mong về sau con thực hiện những lợi ích to lớn cho tất cả chúng sinh trong mười phương, nhờ năng lực trí tuệ qua vô số thân lưu xuất của con.

Kết Thúc

Bằng bất cứ đức hạnh nhỏ bé nào con đã tích lũy do tụng niệm bài nguyện khao khát những việc làm xuất chúng, cầu mong tất cả ước muôn đức hạnh của chúng sinh được nhanh chóng thành tựu.
Nhờ vô lượng công đức có được bởi sự hồi hướng những việc làm xuất chúng, cầu mong vô lượng chúng sinh được thoát khỏi sự chìm đắm trong biển khổ. Cầu mong họ đạt đến cõi cao của Phật Amitabha.
Cầu mong Vua của sự Khao khát này đem lợi ích cho vô lượng chúng sinh; cầu mong họ hoàn thiện [những đức hạnh đã hứa nguyện] trong kinh điển đã được Đức Samantabhadra tuyên thuyết, và cầu mong tất cả cõi thấp được trống rỗng.

Vua của các Bài Nguyện Cao Quý Khao Khát đến các Việc Làm Xuất Chúng [hay những việc làm của Đức Samantabhadra] đã được hoàn tất.

Lời Cuối

Chú thích: Vua của các Bài Nguyện Cao Quý Khao Khát đến các Việc Làm Xuất Chúng (‘Phags Pa bZang-Po sPyod-Pa’i sMon-Lam Gyi rGyal-Po) xuất phát từ Gandhavyuha (sDong-Po bKod-Pa hay sDong-Pos brGyan-Pa) của Avatamsaka-sutra (mDos-sDe Phal-Bo-Ch’e) chương về Kanjur. Bhadracharya (bZang-Po sPyod-Pa) đã dịch ở đây là “những việc làm xuất chúng,” nhưng nó có hai nghĩa. Trước tiên, vì bản văn này là một khao khát và rèn luyện để hoàn thiện những việc làm xuất chúng như sáu hoàn thiện (lục ba la mật), nó đã được dịch là “những việc làm xuất sắc.” Thứ hai, vì bản văn này được Bồ Tát Samantabhadra (Kun-Tu bZang-Po) tuyên thuyết cho Sudhana (gNon-Nu Nor-bZang), và vì tinh hoa của bản văn này là đem hành giả vào những việc làm giác ngộ, rèn luyện, và đức hạnh của Bồ Tát Samantabhadra, nó đã được dịch là “những việc làm của Đức Samantabhadra, hay những việc làm Xuất Chúng cho Mọi Người.” Tôi đã theo nghĩa đầu tiên trừ ra câu kệ bằng tiếng Tây Tạng của bản văn trình bày rõ ràng khác đi trong những dòng riêng.

Ngài Tulku Thondup phiên dịch và Harold Talbott biên soạn với sự phụ giúp của Lydia Segal và Toni Kenyon theo ‘Phags-Pa bZang-Po sPyod-Pa’i sMon-Lam Gyi ‘Grel-Ch'ung ‘Phags-mChog rNams-Kyi rNam-Par Thar-Pa mTha’-Yas La ‘Jug-Pa’i sGo, một luận giảng do Ngài Lo-Ch’en Dharmashri (1654-1717) viết, và ngoài ra ‘Phags-Pa bZang Po sPyod-Pa’i Tshid-Don Gyi ‘Grel-Ba Legs-bShad Kun-Las bTus-Pa, một luận giảng do Ngài Grags-Pa rGyal-mTshan (một đệ tử của Ngài Khyentse Wangpo) viết. Về bản dịch từ tiếng Trung Quốc, hãy xem Lối vào Cõi Giới của Thực Tại, Thomas Cleary phiên dịch (Boston: Nhà Xuất Bản Shambala, 1989) trang 387-394.

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 109512)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)