Tạo bài viết
29/01/2014(Xem: 15144)
06/04/2014(Xem: 14178)
03/06/2018(Xem: 8128)
12/05/2012(Xem: 16966)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.