Giới Luật Căn Bản

08/01/201412:00 SA(Xem: 6774)
Giới Luật Căn Bản

quyytambao
thuyetphap-ngugioi
thapthien
batchanhdao

Tạo bài viết
20/07/2010(Xem: 25825)
20/07/2010(Xem: 19783)
20/07/2010(Xem: 17931)
05/12/2015(Xem: 11094)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.