Đại Cương Tư Tưởng Phật Giáo

29/07/20163:28 CH(Xem: 14332)
Đại Cương Tư Tưởng Phật Giáo

Đại Cương
TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO
Thích Nữ Tịnh Quang biên soạn & tuyển dịch


Buddhist Nun Association in California Publishes 2016

 Đại Cương Tư Tưởng Phật Giáo bìa sáchpdf_download_2
Đại Cương Tư Tưởng Phật Giáo


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
01/11/2022(Xem: 2134)
18/09/2012(Xem: 68581)
28/10/2010(Xem: 38433)
17/05/2019(Xem: 8915)
06/05/2012(Xem: 111695)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana