Hỏi Hay, Đáp Đúng

23/05/201112:00 SA(Xem: 37425)
Hỏi Hay, Đáp Đúng

HỎI HAY, ĐÁP ĐÚNG
(GOOD QUESTION, GOOD ANSWER)

Các câu hỏi thông thường của người phương Tây đối với Đạo Phật

Nguyên tác: Bhikkhu Shravasti Dhammika - Việt dịch: Đại đức Thích Nguyên Tạng
Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Australia 2000

hoihaydapdung-bia
Tạo bài viết
17/11/2013(Xem: 28212)
16/11/2011(Xem: 26291)
31/08/2016(Xem: 11833)