Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh

19/06/201112:00 SA(Xem: 35724)
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh

NIỆM PHẬT ĐẠT BẤT NIỆM TỰ NIỆM
BẢO ĐẢM VÃNG SANH

Thích Minh Tuệ

LỜI NGỎ
Nam Mô A Di Đà Phật.

Minh Tuệ tôi là một tiểu tăng rất dốt chữ nghĩagiáo lý, lại thêm tuổi già sức yếu không có khả năng tụng kinh, tọa thiền, chỉ dốc một lòng niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh Cực Lạc để thành Phật độ chúng sanh. Sau nhiều năm nhập thất tịnh tu, vâng lịnh Thầy Trụ trì và Thầy Giáo thọ, tôi ra thất chia xẻ kinh nghiệm niệm Phật cầu vãng sanh cho Phật tử chùa Tịnh Luật từ tháng ba năm 2009. Sau một năm làm Phật sự, có một số Phật tử trong và ngoài tiểu bang Texas thiết tha yêu cầu tôi viết lại kinh nghiệm tu tập của mình để làm kim chỉ nam cho hành giả Tịnh Độ. Tôi đã nhiều lần từ chối, hôm nọ bỗng dƣng tôi sực nhớ lại lời chƣ Tổ, chƣ Cổ đức dạy: “Tỳ kheo là phải tác Nhƣ Lai sứ, hành Nhƣ Lai sự và dù phải bỏ thân mạng để hoằng dƣơng Tịnh độ, vẫn phải làm”, nên tôi mạnh dạn nhận lời viết quyển “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh” này.

Từ đó, hằng ngày sau thời khóa niệm Phật, tôi thƣờng cầu Đức từ phụ A Di Đà và chƣ Phật mƣời phƣơng gia bị cho tôi viết quyển sách nầy đúng nhƣ pháp. Sau nhiều tháng đọc qua sách vở, tôi sƣu tập những lời dạy của Đức Thế Tôn, chƣ Tổ, chƣ Cổ đức, rút gọn lại những kinh nghiệm hành trì, cộng thêm sự khích lệ và giúp đỡ quý báu của quý Thầy, quý liên hữu gần xa, tôi hoàn thành đƣợc quyển sách nhỏ bé này.

Nhân đây, chúng tôi thành kính tri ân: Hòa thƣợng Thƣợng Trí Hạ Tịnh, (viện chủ Chùa Vạn Đức), Hòa thƣợng Thƣợng Thiện Hạ Huệ, Đại đức Thích Tịnh Trí (Trụ trì chùa Tịnh Luật), Đại đức Thích Pháp Quang (Giáo Thọ chùa Tịnh Luật), Đại đức Thích Chân Văn (FL) cùng chƣ liên hữu: Minh Chí (MI), Diệu Âm (Ngọc Minh, Austin), Phạm Khanh (KT
Printing), Hoằng Minh, Hoằng Huệ, Tịnh Ngọc (Houston), Bảo Nghiêm (PA), Diệu Thanh (CA), Quảng Âm (CA), Minh Trung (CA), Phƣơng Đoan (VA), Huệ Tâm (CA), Quảng Diên, Thiện Bảo, Không Trì, cô Uyên Đinh, cô Tâm Lý, cô Ngọc Tâm và nhiều liên hữu khác đã khuyến khích, tận tâm giúp đỡ tôi hoàn thành quyển sách này.


Chúng tôi ƣớc mong quyển sách này đƣợc phổ biến rộng rãi, những ai có duyên đƣợc đọc, áp dụng đúng lời chỉ dẫn chắc chắn sẽ thỏa chí nguyện là đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh Cực Lạc thành Phật độ chúng sanh.

Tự thiết nghĩ đức trí hạ liệt, với kinh nghiệm nhỏ nhoi hạn hẹp, không sao tránh khỏi những lỗi lầm sai sót. Chúng con thành tâm kính đê đầu đảnh lễ ngƣỡng mong các bậc Tôn Túc từ bi hoan hỉ chỉ dạy cho.

Chúng tôi cũng hết lòng cầu mong các liên hữu gần xa tự nguyện hoan hỉ góp ý xây dựng, để tài liệu này ngày càng phong phú hơn hầu thật sự đem lại nhiều lợi ích cho hành giả Tịnh độ.
Việc làm này nếu có chút ít công đức, con nguyện hồi hƣớng cho tất cả chúng sanh trong mƣời phƣơng pháp giới đồng phát khởi, trƣởng dƣỡng, thành tựu Tín, Nguyện, Hạnh để cùng con đồng vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật
Mùa An cư kiết hạ 2010
Tu viện Tịnh Luật
Thích Minh Tuệ kính ghi

MỤC LỤC
PHẦN I
LÒNG TIN LÀ GỐC VÀO ĐẠO

1. Hợp thời cơ
2. Dễ tu
3. Dễ chứng
PHẦN II
TƢ LƢƠNG TỊNH ĐỘ

1. Tín
2. Nguyện
3. Hạnh
PHẦN III
TIÊU CHUẨN VÃNG SANH

1. Điều kiện vãng sanh
2. Lý do không vãng sanh
PHẦN IV
PHƢƠNG PHÁP HÀNH TRÌ

1. Lợi ích của sự niệm Phật
2. Công đức niệm Phật
3. Bốn môn niệm Phật
4. Thực hàn
PHẦN V
NIỆM PHẬT THẾ NÀO ĐỂ BẢO ĐẢM VÃNG SANH

1. Tiến trình tu tịnh nghiệp
2. Những yếu quyết niệm Phật đƣợc nhất tâm
3. Chuyên tu chánh hạnh
4. Nhập tâm
5. Bất niệm tự niệm
6. Bảo đảm vãng sanh
PHẦN VI
KHUYẾN TẤN HƢỚNG THƢỢNG

1. Khuyến tu giải thoát
2. Khuyến tu tịnh độ
3. Khuyến vãng sanh ở phẩm vị cao
4. Thời gian
5. Công phu
xi
PHẦN VII
TỔNG KẾT

1. Vấn đáp.
2. Kết luận
CHÚ THÍCH
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHUƠNG DANH PHẬT TỬ ẤN TỐNG
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC ĐỂ THỈNH SÁCH

Xem tiếp: NIỆM PHẬT ĐẠT BẤT NIỆM TỰ NIỆM BẢO ĐẢM VÃNG SANH  - Thích Minh Tuệ [PDF]
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
13/07/2017(Xem: 5028)
06/07/2014(Xem: 9305)
Cuộc hành hương 14 ngày đến xứ sở hạnh phúc Bhutan và thủ đô Nepal Kathmandu từ ngày 04-Sept- 2023 đến ngày 17-Sept- 2023 do Thầy Thích Tánh Tuệ hướng dẫn. Đoàn sẽ khởi hành từ cảng hàng không Los Angeles LAX.
Tòa Bạch Ốc đã tổ chức đại lễ Vesak lần thứ ba vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2023 và chia sẻ với một tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony J. Blinken về ngày lễ tôn vinh ba sự kiện trọng đại của Phật giáo: đản sinh, giác ngộ và niết bàn của Đức Phật. Lời Tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Blinken đọc như sau:
Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ-tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ-tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”. Tôi kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.